Kategorije

Proizvođači

Prijavite se na newsletter

Prijavite se na newsletter i iskoristite kupon za 10% kod sljedeće narudžbe.

Opći uvjeti web trgovine Kakadu.si

Opći uvjeti poslovanja dječje web trgovine Kakadu.si

Prodaja i isporuka robe u načelu je moguća samo na području Republike Slovenije. Dostava proizvoda u inozemstvo moguća je po dogovoru.

 

Zaštita potrošača

Dječja trgovina Kakadu.si radi sukladno Zakonu o zaštiti potrošača.

 

Cijene i ažurirani podaci

Sve cijene proizvoda u web dječjoj trgovini sadrže 22% PDV-a. Cijene su izražene u eurima (EUR). Cijene na web stranicama dječje trgovine Kakadu.si vrijede u trenutku narudžbe i vrijede do datuma objavljivanja novog cjenika. Cijene vrijede samo za kupnju preko web dječje trgovine Kakadu.si. Cijena ne uključuje troškove isporuke.

Porezni obveznici su obvezni navesti svoj porezni broj u trenutku kupnje.

Davatelj usluga - dječja trgovina Kakadu.si nastoji što je bolje moguće osigurati ažurnost i točnost podataka koje se nalaze na webu. Međutim, karakteristike proizvoda, vrijeme isporuke i cijene se mijenjaju, tako da postoji minimalna mogućnost da davatelj ne stigne istovremeno s promjenama popraviti i podatke na svojoj web stranici. U takvom slučaju, kupac će biti obaviješten o promjenama i omogućit će se otkazivanje narudžbe ili zamjena naručenog artikla.

Naručivanje

Narudžbe preko web dječje trgovine Kakadu.si

Narudžba se obavlja online 24 sata dnevno, svaki dan u godini. Potrošač odabire i naručuje proizvode koji su mu dostupni u web trgovini klasificirani u kategorije. Narudžbe primamo putem kupnje u web dječjoj trgovini kakadu.si i putem e-maila [email protected].

Nakon predaje narudžbe kupac dobiva obavijest putem e-maila kako je narudžba prihvaćena. U obavijesti su navedeni proizvodi i količine koje je kupac odabrao. Prihvaćene narudžbe smatraju se neopozivima i bit će izvedene.

Narudžbe putem e-maila [email protected]

Narudžbe putem e-maila [email protected] moraju obavezno sadržavati ime i prezime primatelja / platitelja, ulicu, poštanski broj i mjesto; telefonski broj za kontakt i e-mail adresa; Naziv proizvoda i druge potrebne specifikacije kao što su boja, veličina i sl.

Nakon narudžbe kupac prima obavijest putem e-maila kako je narudžba prihvaćena. U obavijesti su navedeni proizvodi i količine koje je kupac odabrao. Prihvaćene narudžbe smatraju se neopozivima i bit će izvedene. U slučaju da želite odustati od ugovora, molimo Vas da nas obavijestite u roku od 6 sati nakon podnošenja narudžbe putem e-maila [email protected].

Odbijanje naloga

Web dječja trgovina Kakadu.si zadržava pravo odbiti narudžbu za koju smatra da je ne može izvršiti pod navedenim uvjetima i s podacima koje ima na raspolaganju. Ako je kupac već platio predračun, u tom će mu se slučaju sva kupovna cijena, uključujući troškove isporuke, biti isplaćena sljedećeg radnog dana.

 

100 % sigurna kupnja, pravo na odustajanje od kupnje, povrat robe.

 

 

INFORMACIJE O POSTUPKU ŽALBE U TVRTKI

U tvrtki Kakadu nastojimo zadovoljiti stranke i stalno poboljšavati kvalitetu našeg poslovanja, ali može se dogoditi da se naše ponašanje razlikuje od vaših očekivanja. Ako se to dogodi i želite podnijeti žalbu, pripremili smo vam ove mogućnosti.

- Kupci mogu podnijeti pismeni prigovor na sjedište tvrtke Kakadu d.o.o., Pilonova 34, 1000 Ljubljana, ili putem e-maila [email protected].

- Na vaše pritužbe odgovorit ćemo što je prije moguće - najkasnije 30 dana nakon primitka žalbe.

- Vašu žalbu razmotrit će dvočlana komisija koju određuje direktor tvrtke posebno za svaku žalbu.

- Za bilo kakvo objašnjenje u vezi s informacijama o žalbenom postupku možete se obratiti sjedištu naše tvrtke ili telefonom 00386-51-346-955.

- Za nerješive sporove nadležan je Okružni sud u Ljubljani. Međutim, nadamo se da ćete nas kontaktirati prije korištenja ovog sredstva. Vjerujemo da ćemo pronaći bolje rješenje za obje strane.

 

SPOROVI I POTEŠKOĆE

Kakadu poštuje zakonodavstvo o zaštiti potrošača i nastoji postati najprijaznija dječja trgovina u Sloveniji. Zaista ne želimo sporove. U slučaju problema, molimo da nas odmah kontaktirate na 00386-51-346-955, pošaljete e-mail na [email protected]. Postupak je, naravno, povjerljiv. Svjesni smo da je bitno obilježje potrošačkih sporova nesrazmjer između ekonomske vrijednosti zahtjeva te potrebnog vremena i troškova nastalih kao posljedica rješavanja spora, što je glavna prepreka za potrošača da pokrene postupak pred sudom. Stoga nastojimo učiniti sve kako bi moguće sporove riješili van suda i sporazumno. Postupak rješavanja spora detaljno je opisan u gornjem poglavlju. Za nerješive sporove nadležan je Okružni sud u Ljubljani.

 

ONLINE RJEŠAVANJE SPOROVA

Posebnim propisom Europske unije je na cijelom teritoriju EU, od 15. 2. 2016. dalje, uspostavljen novi sustav za rješavanje sporova u vezi s online kupovinom, putem web stranice ODR.

Kakadu ima učinkovit sustav za rješavanje pritužbi, u skladu s odredbama Zakona o izvansudskom rješavanju potrošačkih sporova ne priznaje nijednog pružatelja sudskog rješavanja potrošačkih sporova kao pristojnog za rješavanje potrošačkog spora.

Kakadu, kao pružatelj robe i usluga koji se bavi online trgovinom na području Republike Slovenije, na svojoj web stranici objavljuje elektroničku poveznicu na web platformu za rješavanje potrošačkih sporova (ODR). Platforma je potrošačima dostupna na elektroničkoj poveznici http://ec.europa.eu/odr.

Navedeni aranžman temelji se na Zakonu o izvansudskom rješavanju sporova o potrošačima, Uredbi (EU) br. 524/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o online rješavanju potrošačkih sporova te izmjenama Uredbe (ES) br. 2016/2004 i Direktive 2009/22/ES.

 

 

POVRAT PROIZVODA

U slučaju ugovora sklopljenih na daljinu, potrošač ima pravo, u roku od 14 dana od primitka robe, obavijestiti tvrtku o raskidanju ugovora bez obrazlaganja svoje odluke. Jedini trošak za potrošača u vezi s otkazom ugovora je izravni trošak vraćanja robe. Kakadu svojim strankama omogućava produženi, čak 44-dnevni rok da nas obavijestite o odstupanju od ugovora bez navođenja razloga. Uz povrat troškova kupnje proizvoda, vratit ćemo vam i iznos koji ste platili za isporuku kupljenog proizvoda.

Molimo da nas o namjeravanom povratu proizvoda (odustajanju od ugovora) obavijestite u pisanom obliku putem e-maila [email protected] ili putem obrasca na ovoj poveznici.

Ako ste već primili kupljeni proizvod – a kupljeni proizvod vam ne odgovara i želite ga vratiti, pošaljite ga na vlastiti trošak na adresu Kakadu d.o.o., Celovška cesta 280, 1000 Ljubljana. Proizvod možete također vratiti u poslovnicu u Ljubljani (Kakadu Mercator Šiška, Cesta Ljubljanske brigade 33, radno vrijeme od ponedjeljka do subote od 9 do 21 sat)

Povratna pošiljka vraćene robe na adresu tvrtke Kakadu d.o.o., Celovška 280, 1000 Ljubljana mora se dostaviti u roku narednih 14 dana od obavijesti. Isti rok vrijedi ako proizvod vratite u poslovnicu. Kupac ima, znači, 44 dana da nam javi o povratu proizvoda i narednih 14 dana da ga zaista vrati, odnosno pošalje.

U slučaju raskida ugovora, Kakadu će, što je prije moguće, ili najkasnije u roku od 14 dana od primitka obavijesti o raskidu ugovora, vratiti sve primljene uplate proizvoda istim načinom plaćanja – osim ako ne želite drugačije (molimo javite nam se na email [email protected]).

Proizvodi koji se vraćaju moraju biti nekorišteni, neoštećeni i u izvornoj neoštećenoj ambalaži sa svom priloženom dokumentacijom.

Ponuditelj nije dužan primiti pošiljke s otkupninom ili pošiljke koje ne odgovaraju Općim uvjetima poslovanja.

Svi paketi koji će biti poslani na našu adresu s plaćanjem pouzećem ili s poštarinom koju plaća primatelj bit će odbijeni i vraćeni pošiljatelju na njegov trošak.

Molimo vas da osim pošiljke priložite račun za kupljeni proizvod, svoje podatke i željeni način povrata troškova kupnje, što može biti putem dostavne službe, plaćanja na TRR ili u našoj poslovnici.

 

MATERIJALNA GREŠKA I JAMSTVO TE OSTVARENJE PRAVA IZ TOG NASLOVA

Materijalna greška

Potrošač može ostvariti svoja prava vezana na grešku na kupljenoj robi iz naslova jamstva ili iz naslova materijalne greške, kao što to predviđa Zakon o zaštiti potrošača – ZVPOt. Reklamaciju iz naslova materijalne greške može ostvariti za bilo koji kupljeni proizvod, koji ima jamstvo ili nema jamstvo. Dakle, potrošač zbog greške u proizvodu, za koji je bilo izdano jamstvo, ostvaruje prava iz materijalne greške, a može se tako odlučiti i kada ne želi ostvariti jamstvo na proizvod, za koji je bilo jamstvo dano. Potrošač može iz naslova materijalne greške reklamirati grešku kod prodavatelja u roku od dva mjeseca od otkrivanja materijalne greške odnosno u roku od 2 godine od vremena kada je kupac preuzeo robu. U ostvarivanju prava iz ovog naslova, potrošač mora trgovcu opisati grešku u obavijesti o grešci i dopustiti prodavatelju da pregleda proizvod. Ako greška nije sporna, trgovac mora zadovoljiti zahtjev potrošača što je prije moguće, a najkasnije u roku od 8 dana. Ako, međutim, postoji spor o grešci, trgovac mora dati potrošaču pisani odgovor u roku od 8 dana. Potrošač može zatražiti po svom izboru: uklanjanje greške, povrat uplaćenog iznosa srazmjerno s greškom, zamjenu proizvoda ili povrat uplaćenog iznosa.

Greška je materijalna: ako predmet nema svojstva potrebna za uobičajenu upotrebu ili za promet; ako predmet nema osobine potrebne za određenu upotrebu za koju ga kupac kupuje, a koju je prodavatelj poznavao ili bi je trebao poznavati; ako predmet nema kvalitete i značajke koje su izričito ili prešutno dogovorene ili propisane; ako je prodavatelj isporučio predmet koji ne odgovara uzorku ili modelu, osim ako se uzorak ili model ne prikazuju samo informativno. Prikladnost robe za uobičajenu upotrebu ocjenjuje se prema uobičajenoj robi iste vrste te s obzirom na bilo kakve prodavateljeve izjave o svojstvima robe koje pruža prodavatelj ili proizvođač, posebno oglašavanjem, prezentacijom proizvoda ili navodom na samoj robi.

Jamstvo

Kupac može ostvariti jamstvo za proizvode za koje je propisano obvezno jamstvo kao što ga određuje Pravilnik o robi za koju se izdaje jamstvo o besprijekornom djelovanju (SL RS, br. 14/12). Naravno, moguće je da se jamstvo također nudi dobrovoljno za dodatne proizvode ili usluge.

U jamstvenom roku potrošač može zatražiti od jamca: besplatno otklanjanje greške, ako otklanjanje greške nije moguće u roku od 45 dana, potrošač može zatražiti zamjenu za novi besplatni proizvod. Prodavatelj mora biti obaviješten o grešci u navedenim rokovima, potrošač mora u obavijesti podrobno opisati grešku, prodavatelj mora imati priliku pregledati predmet i procijeniti moguću grešku, potrošač mora navesti zahtjev kako želi ostvariti jamstvo, prodavatelj mora obvezatno odgovoriti potrošaču u roku od 8 dana – kako u slučaju da odobravate zahtjev, tako i u slučaju da se ne slažete s ostvarenjem greške odnosno jamstva.

 

REKLAMIRANJE ARTIKLA

Reklamacija artikla je moguća dostavljanjem računa ili ispunjenog jamstvenog lista.

1. Ako se je na vašem proizvodu pojavila greška koja nije posljedica vaše neispravne upotrebe odnosno greška nije rezultat vašeg postupka, možete nam poslati zahtjev za ostvarenje jamstva. Molimo pošaljite svoj zahtjev na elektroničku adresu [email protected].

2. U e-poruci nam što je moguće zornije pojasnite razlog za ostvarenje jamstva kako bismo mogli što lakše riješiti vašu žalbu. Osim toga, upišite svoje podatke (ime, prezime i adresu) i kontaktni broj, gdje Vas možemo obavijestiti o procesu rješavanja reklamacije.

3. Za reklamirani proizvod ćemo naručiti preuzimanje paketa. Uz paket, priložite kopiju računa te podatke i opis greške na proizvodu. Molimo da proizvod zapakirate u prikladnu zaštitnu ambalažu kako bi do nas dospio neoštećen.

4. Kada proizvod sa svim pripadajućim dokumentima stigne na adresu tvrtke Kakadu d.o.o., pregledat će ga odjel za reklamacije. Ovisno o sadržaju opisane greške i nalazima reklamacijskog pregleda, kontaktirat ćemo vas što je prije moguće i obavijestiti o daljnjem postupku. Tijekom postupka, reklamacijska služba može vam ponuditi popravak proizvoda, zamjenu proizvoda ili povrat troškova kupnje, uključujući troškove dostave prilikom naručivanja.

 

 

POTVRDA O SKLOPLJENOM UGOVORU

Kakadu pohranjuje sve tekstove ugovora (račune, predračune) koji su također dostupni potrošaču. Svi registrirani kupci u web trgovini Kakadu.si imaju pristup potvrdi o potpisanom ugovoru (računu), povijesti narudžbe i svojeg računa još i prije slanja robe. Također, svi ostali kupci (tj. kupci koji obave brzu kupnju bez registracije) imaju omogućen uvid u potvrdu o sklopljenom ugovoru (računu) prije isporuke naručene robe, tako da kontaktiraju jednu od poslovnica telefonom ili e-mailom na [email protected] – račun ćemo Vam poslati željenim komunikacijskim kanalom.

Načini plaćanja

U web dječjoj trgovini Kakadu.si omogućujemo plaćanje na dva načina:

  • plaćanje pouzećem za Slovenijo gotovinom prilikom preuzimanja (cijena isporuke 3,49 EUR uključujući PDV)

Plaćanje pouzećem je plaćanje gotovinom prilikom preuzimanja paketa. V slučaju plaćanja gotovinom prilikom preuzimanja dostavljaču DPD prilikom preuzimanja paketa izručite gotovinu i dostavljač DPD će za vas izvršiti uplatu. Dostavljač DPD ne naplaćuje proviziju za plaćanje. Dostavljač će vas nazvati telefonom i s vama se dogovoriti za željeno vrijeme isporuke.

  • plaćanje po predračunu odn. uplatom na TRR za Slovenijo (cijena 3.49 EUR uključujući PDV)

U slučaju uplate na TRR, prilikom kupnje primit ćete obavijest sa svim odgovarajućim podacima za račun na koji morate izvršiti uplatu. U tom slučaju, poštarina je srazmjerno niža. Dok ne primite e-poštu, nemojte vršiti uplatu.

  • osobno preuzimanje - bez troškova dostave. Za osobno preuzimanje prilikom naručivanja označite odgovarajuća polja odnosno nazovite na 00386-40-792-979. Osobno preuzimanje obavlja se u trgovini Kakadu, Hipermarket Mercator, Ljubljana Šiška - gornja etaža

Rokovi isporuke

Rok isporuke za proizvode na zalihi obično je 2-5 dana. Ako je razdoblje isporuke iznimno dulje, učinit ćemo sve kako bismo vas obavijestili o tome u roku od 48 sati. Nažalost, to ne možemo jamčiti. Ponekad se događa da se prikazuje proizvod na zalihi - i prodamo ga kupcu koji je izvršio kupnju prije vas. Ako vam se žuri, molimo navedite to u primjedbama i učinit ćemo sve da kupljeni proizvodi stignu do vas najkasnije u 2 dana. Za proizvode koji nisu na zalihi rok isporuke je iznimno drukčiji i traje od 4 dana pa sve do 90 dana ili, iznimno, čak i više. Proizvode uvozimo iz Njemačke i Engleske te istovremeno iz SAD-a – zato dolazi do takve razlike u vremenu isporuke.

Predlažemo da nas, kada naručujete proizvode koji nisu na zalihi, kontaktirate na [email protected] ili 00386-51-346-955. Rado ćemo vam reći koliko dugo je potrebno čekati proizvod koji tražite.

Dostava

Proizvodi na skladištu obično se isporučuju SVAKOG RADNOG DANA u prijepodnevnim satima (mogući su kakvi izuzeci zbog bolovanja). Dostava za web dječju trgovinu Kakadu.si pruža tvrtka DPD.

Zaštita podataka

Vlasnik web stranice Kakadu.si (Kakadu d.o.o.) osigurava zaštitu osobnih podataka koji će se koristiti isključivo u svrhu obavještavanja o napretku narudžbe (u slučaju da posjetitelj kupuje u web trgovini) i na želju kupca za obavijesti o novim proizvodima i akcijama. Vlasnik jamči da će se podaci posjetitelja i korisnika koristiti samo u svrhu nesmetanog izvršenja narudžbi i neće biti predani trećoj strani.

U slučaju poteškoća ili nejasnosti pri korištenju web stanice vlasnik stranice zadržava pravo da kontaktira potrošača putem sredstava komunikacije na daljinu.

Kad se posjetitelj registrira, time ovlašćuje vlasnika web stranice da prikuplja i koristi osobne podatke koji su uneseni prilikom registracije. Svi podaci koje posjetitelj navede prilikom registracije namijenjeni su isključivo za poslovanje davatelja usluga, koji ih ne predaje u druge svrhe ili trećoj strani. Trajno pohranjujemo podatke koje je posjetitelj unio prilikom registracije u računalni sustav koji je primjereno osiguran i zaštićen. Ne odgovaramo za bilo kakav "upad" u računalni sustav!

Obrada osobnih podataka

Za potrebe poslovanja, davatelj prikuplja sljedeće korisničke podatke:

         •         ime i prezime,

         •         adresu i mjesto prebivališta,

         •         adresu elektroničke pošte (korisničko ime),

         •         kontaktni telefonski broj,

         •         lozinku u šifriranom obliku,

         •         te ostale podatke, koje unesete na odgovarajuće obrasce na web stranici.

Registracijom i / ili narudžbom na web stranici izričito se slažete da ponuditelj može dobivene osobne podatke (ime, adresu prebivališta, e-mail adresu, telefonski broj i bilo koje druge informacije koje ste posredovali ponuditelju u svrhu izvršenja ugovora - narudžbe), osim za potrebe pregovora o sklapanju ugovora ili izvršenja ugovora - narudžbe (kako je definirano u članku 10. važećeg Zakona o zaštiti osobnih podataka), također koristiti za svrhe marketinga u svim promidžbenim kanalima koje ponuditelj koristi (obavijest putem telefona, SMS i drugih mobilnih poruka, tiskanih medija, neadresirana i adresirana izravna pošta, elektronička pošta, itd.), te za potrebe s direktnim marketingom povezane statističke i tržišne analize, marketinško profiliranje i segmentacije. Na taj ćemo se način pobrinuti da ste uvijek dobro informirani o našim aktualnim ponudama, a ujedno ćete biti obaviješteni samo o proizvodima koji najviše odgovaraju vašim željama.

Suglasnost za obradu osobnih podataka možete otkazati bilo kada pozivom na broj 00386-40-792-979.

Opoziv suglasnosti za direktni marketing e-poštom možete urediti na sljedeće načine:

  • slanjem povratne e-pošte - kao odgovor na određenu e-poštu koju ste prilikom svake provedbe izravnog marketinga primili od pružatelja i / ili;
  • ispunjavanjem online obrasca, čija poveznica je navedena u svakoj poruci e-pošte koju ste prilikom svake provedbe izravnog marketinga primili od pružatelja.

Ponuditelj će uzeti u obzir vašu želju za otkazivanjem i, najkasnije u roku od 15 dana, dosljedno dogovoriti otkazivanje suglasnosti u svrhu izravnog marketinga putem dotičnog ili svih oglašivačkih kanala te vas obavijestiti u idućih pet dana pismenim putem ili na drugi dogovoreni način. Kod ovog postupka nema troškova.

 

Davatelj usluga će kao upravitelj obraditi i pohraniti sve stečene osobne podatke u skladu s trenutno važećim zakonima, koji su u ovom trenutku:

           •         Zakon o zaštiti osobnih podataka (Službeni glasnik Republike Slovenije, broj 94/07) i

         •         Zakon o elektroničkim komunikacijama ("Narodne novine", broj 109/12, 110/13, 40/14, 54/14 i 81/15),

 

te u skladu s bilo kojim internim aktima donesenim na temelju relevantnog zakonodavstva. Istodobno se davatelj usluga obvezuje da neće prosljeđivati stečene osobne podatke trećim stranama, osim ugovorenim obrađivačima, s kojima će prethodno sklopiti pisani ugovor o obradi osobnih podataka.

 

Autorska prava

Web dječja trgovina Kakadu.si je u vlasništvu Kakadu d.o.o. Sva prava su rezervirana. Sadržaj na web stranicama može sadržavati materijal čija autorska prava mogu biti i vlasništvo trećih strana. Stoga je bilo kakvo plasiranje informacija s web stranica dozvoljeno samo uz pismeno odobrenje vlasnika.

 

Zadržavamo pravo izmjene uvjeta bez prethodne obavijesti.

 

 

Osnovne informacije o tvrtki

Kakadu d.o.o.

Pilonova ulica 34

1000 Ljubljana

DŠ: SI77775287 (tvrtka je porezni obveznik)

MB: 3799344000

Poslovni račun: Delavska hranilnica; SI56 6100 0001 0553 753

SKD: G47.910 Trgovina na malo preko pošte ili interneta

Tvrtka je registrirana u Okružnom sudu u Ljubljani.

Srg 2010/30661; datum upisa u sudski registar 2. 9. 2010.

Tvrtka je porezni obveznik. Sve cijene sadrže PDV.

Želimo vam ugodnu kupnju :)

Vaša web dječja trgovina Kakadu.