Oddelki

Proizvajalci

Prijava na e-novice

Prijavite se na e-novice in prejmite kupon za 10% popusta ob naslednjem naročilu.

 

PRAVILNIK O ZASEBNOSTI (ali splošna politika zasebnosti) IN UPORABE PIŠKOTKOV

 

PRAVILNIK O ZASEBNOSTI

Kakadu doo

 

1)      O Pravilniku o zasebnosti

 

Namen Pravilnika o zasebnosti Podjetja d.o.o. (v nadaljevanju: “Pravilnik o zasebnosti”) je seznanitev uporabnikov storitev Kakadu d.o.o. ter drugih oseb (v nadaljevanju poimenovani tudi: ”posamezniki”) z nameni in podlago obdelave osebnih podatkov s strani družbe Kakadu doo, Pilonova 34, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: “kakadu”) ter pravicami posameznikov na tem področju.

 

Podjetje nudi posebno skrb varnosti vaših osebnih podatkov. Vsi posredovani osebni podatki so obravnavani zaupno in so uporabljeni le za namen, zaradi katerega so bili posredovani. Z vašimi osebnimi podatki upravljamo z največjo skrbnostjo, upoštevajoč veljavno zakonodajo in najvišje standarde njihove obravnave. Za varnost vaših osebnih podatkov med drugim skrbimo z ustreznimi organizacijskimi ukrepi, postopki dela in naprednimi tehnološkimi rešitvami ter zunanjimi strokovnjaki z namenom čim bolj učinkovite zaščite vaših osebnih podatkov. Pri tem uporabljamo ustrezno stopnjo zaščite in razumne fizične, elektronske in administrativne ukrepe, s katerimi zbrane podatke varujemo pred nenamernim ali nezakonskim uničenjem, izgubo, spreminjanjem, nepooblaščenim razkritjem osebnih podatkov ali pred nepooblaščenim dostopom do osebnih podatkov, ki so bili preneseni, shranjeni ali drugače obdelani.

 

Hkrati ta Pravilnik o zasebnosti dodatno pojasnjuje soglasje, ki ste ga podali za obdelavo vaših osebnih podatkov.

 

V Pravilniku o zasebnosti so skladno z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: “Splošna uredba o varstvu podatkov”), zajete naslednje informacije:

 

-          kontaktne informacije podjetja,

-          namene, podlage in vrste obdelave različnih vrst osebnih podatkov posameznikov,

-          čas hrambe posameznih vrst osebnih podatkov,

-          pravice posameznikov v zvezi z obdelavo osebnih podatkov,

-          pravica do vložitve pritožbe v zvezi z obdelavo osebnih podatkov,

-          veljavnost Pravilnika o zasebnosti.

 

2)      Osebni podatki, ki jih zbira podjetje

 

Če ste le obiskovalec spletne strani, o vas zbiramo podatke le z uporabo piškotkov. Če ste uporabnik storitev ali naročnik storitev, ki jih nudi podjetje, o vas zbiramo tudi druge osebne podatke, ki jih potrebujemo za izvajanje storitev, ki ste jih naročili oz. ki jih uporabljate. Ti osebni podatki so:

ime in priimek (ob nakupnem procesu - zaradi dostave)

e-pošta (zaradi obveščanja)

kontaktni telefon - zaradi dostave oz. na vašo željo zaradi obveščanja

ip naslov

naslov

podatke za izdajo ponudbe glede na povpraševanje (davčna številka, i e podjetja...)

3)      Upravljavec osebnih podatkov

 

Upravljavec osebnih podatkov, ki se obdelujejo v skladu s tem Pravilnikom o zasebnosti, je Kakadu d.o.o., Pilonova 34, 1000 Ljubljana.

 

4)      Kategorije posameznikov, katerih osebni podatki se obdelujejo

 

Ta Pravilnik o zasebnosti je namenjen vsem, ki ste naročili in/ali uporabljate naše storitve, ali oddali povpraševanje, kot tudi tistim, ki obiščete našo spletno stran.

 

 

5)      Nameni obdelave in podlage za obdelavo podatkov

 

5.1. Obdelava na podlagi pogodbe:

 

V okviru izvrševanja pogodbenih pravic in izpolnjevanja pogodbenih obveznosti podjetja obdeluje vaše osebne podatke za naslednje namene: identifikacijo posameznika, pripravo ponudbe, sklenitev pogodbe, za zagotovitev naročenih storitev, obveščanje o morebitnih spremembah, dodatnih podrobnostih in navodilih za uporabo storitev, za reševanje morebitnih tehničnih težav, ugovorov ali reklamacij, obračunavanje storitev ter za druge namene, potrebne za izvajanje ali sklepanje pogodbenega razmerja med podjetjem in posameznikom.

 

Pri obračunavanju storitev, na podlagi davčnih predpisov, pridobimo in obdelujemo za pravilno izdajo računa še vaš naslov.

 

5.2. Obdelava na podlagi zakona:

 

Na podlagi zakonitega interesa uporabljamo vaše osebne podatke za odkrivanje in preprečevanje goljufive uporabe in zlorabe storitev, nadalje v okviru zagotavljanja stabilnega in varnega delovanja našega sistema in storitev, pa tudi za namene izvajanja ukrepov informacijske varnosti, izpolnjevanja zahtev v zvezi s kakovostjo storitev ter odkrivanje tehničnih okvar sistemov in storitev.

 

Na podlagi zakonitega interesa uporabljamo vaše osebne podatke tudi za namene morebitnih izvršb, sodne in izvensodne izterjave.

 

V skladu s Splošno uredbo lahko podjetje  v primeru suma zlorab v primernem in sorazmernem obsegu obdeluje podatke o posameznikih za namen identifikacije in preprečevanja morebitnih prevar ali zlorab ter lahko, če je to primerno, te podatke posreduje tudi drugim ponudnikom tovrstnih storitev, poslovnim partnerjem, policiji, državnemu tožilstvu ali drugim pristojnim organom. Za namen preprečitve prihodnjih zlorab oziroma prevar se podatki o zgodovini ugotovljenih zlorab oziroma prevar v povezavi s posameznikom, kamor sodijo podatki o naročniškem razmerju ter na primer IP naslov, lahko hranijo še pet let po prenehanju poslovnega razmerja.

 

5.3. Obdelava na podlagi soglasja za obdelavo osebnih podatkov:

 

Obdelava podatkov lahko temelji tudi na vašem soglasju, ki ste ga posredovali podjetju.

 

Soglasje se lahko na primer nanaša na obveščanje o ponudbah, ugodnostih in izboljšavah storitev, ki jih nudi podjetje. Namen takšnega obveščanja je, da se storitve čim bolj približajo vašim potrebam in željam in da jim s tem povečamo uporabno vrednost za vas. Obveščanje se izvaja prek kanalov, ki ste jih je v soglasju izbrali. Obveščanje lahko kadarkoli prekličete, in sicer na način kot ga opredeljuje Pravilnik o zasebnosti.

 

Svoje soglasje lahko kadarkoli umaknete oziroma spremenite na enak način, kot ste ga dali ali na drug način, kot ga opredeljuje Pravilnik o zasebnosti, pri čemer si podjetje pridržuje pravico do identifikacije stranke. Spremembo soglasja je med drugim mogoče urediti tudi preko elektronskega sporočila na naslov [email protected] ali s pisno zahtevo posredovano na naslov sedeža podjetja.

 

Umik oziroma sprememba soglasja se nanaša le na podatke, ki se obdelujejo na podlagi vašega soglasja. Veljavno je vaše zadnje podano soglasje, ki smo ga prejeli.  Možnost preklica soglasja ne predstavlja odstopnega upravičenja v poslovnem razmerju posameznika s podjetjem.

 

Podatki, za katere je dana vaša privolitev, se v odsotnosti preklica obdelujejo do dve leti po prenehanju poslovnega razmerja s podjetjem.

 

6)      Omejitve posredovanja osebnih podatkov

 

Po potrebi bomo za izvajanje določenih del, ki prispevajo k našim storitvam, pooblastili druga podjetja in posameznike.  V takem primeru lahko podjetje posreduje osebne podatke tudi takšnim skrbno izbranim zunanjim obdelovalcem, ki bodo s podjetjem sklenili pogodbo o obdelavi osebnih podatkov oziroma vsebinsko enak dogovor ali drug zavezujoč dokument (v nadaljevanju: “Pogodba o obdelavi”). Zunanjim obdelovalcem bomo tovrstne podatke posredovali oziroma naredili dostopne samo v obsegu, ki ga zahteva določen namen. Teh podatkov zunanji obdelovalec ne sme uporabljati v nobene druge namene, pri čemer izpolnjuje najmanj vse standarde obdelave osebnih podatkov, ki jih predvideva veljavna zakonodaja. Zunanji obdelovalci so podjetju pogodbeno zavezani k spoštovanju zaupnosti vaših osebnih podatkov.

 

Podjetja na podlagi obrazložene zahteve posreduje osebne podatke tudi pristojnim državnim organom, ki imajo za to zakonsko podlago. Kakadu d.o.o. se bo npr. odzvala na zahteve sodišč, organov pregona in drugih državnih organov, ki lahko vključujejo tudi državne organe druge države članice EU.

 

 

7)      Obdobje hrambe osebnih podatkov

 

Obdobje hrambe podatkov je določeno glede na kategorijo posameznih podatkov. Podatke hranimo največ toliko časa, kolikor je potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili zbrani ali nadalje obdelani oziroma do poteka zastaralnih rokov za izpolnitev obveznosti ali zakonsko predpisanega roka hrambe.

 

Obračunski podatki in z njimi povezani kontaktni podatki o posameznikih se lahko za namen izpolnjevanja pogodbenih obveznosti hranijo do popolnega plačila storitve oziroma najdlje do poteka zastaralnih rokov v zvezi s posamezno terjatvijo, ki lahko po zakonu znaša od enega do petih let. Računi se hranijo še 10 let po poteku leta, na katerega se račun nanaša v skladu z zakonom, ki ureja davek na dodano vrednost.

 

Drugi podatki, ki smo jih pridobili na podlagi vašega soglasja, hranimo za čas trajanja poslovnega razmerja in še 2 leti po prenehanju, razen v kolikor zakon določa daljši rok hrambe. V kolikor posameznik, ki je dal soglasje za obdelavo osebnih podatkov, ni vstopil v poslovno razmerje z nami, njegovo soglasje velja 2 leti od njegove podaje oziroma do njegovega preklica. 

 

Po poteku obdobja hrambe se podatki zbrišejo, uničijo, blokirajo ali anonimizirajo, če zakon za posamezno vrsto podatkov ne določa drugače.

 

8)       Pravice Posameznikov v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov

 

Uresničevanje vaših pravic v zvezi z obdelovanjem vaših osebnih podatkov vam zagotavljamo brez nepotrebnega odlašanja. O vaši zahtevi bomo odločili v enem mesecu po prejemu vaše zahteve. V primeru kompleksnosti in večjega števila zahtev lahko rok podaljšamo za največ dva dodatna meseca. Če podaljšamo rok, vas o vsakem takem podaljšanju obvestimo v enem mesecu od prejema zahtevka skupaj z razlogi za zamudo.

 

Zahteve v zvezi z uresničevanjem vaših pravic sprejemamo na elektronski naslov [email protected] ali po pošti na naslov Kakadu doo, Pilonova 34, Ljubljana

Kadar zahtevo predložite z elektronskimi sredstvi, vam informacije, kadar je mogoče, zagotovimo z elektronskimi sredstvi, razen če ne zahtevate drugače.

 

Kadar obstaja upravičen dvom v zvezi z identiteto posameznika, ki predloži zahtevo v zvezi s kakšno od njegovih pravic, lahko zahtevamo zagotovitev dodatnih informacij, ki so potrebne za potrditev identitete posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki.

 

Če so zahteve posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, očitno neutemeljene ali pretirane, zlasti ker se ponavljajo, lahko podjetje:

 

-          zaračuna razumno pristojbino, pri čemer upošteva administrativne stroške posredovanja informacij ali sporočila ali izvajanja zahtevanega ukrepa, ali

-          zavrne ukrepanje v zvezi z zahtevo.

 

Omogočamo vam naslednje pravice v zvezi z obdelovanjem vaših osebnih podatkov:

 

(i)      pravico do dostopa do podatkov

(ii)    pravico do popravka

(iii)  pravico do izbrisa (»pravica do pozabe«)

(iv)  pravico do omejitve obdelave

(v)    pravico do prenosljivosti podatkov

(vi)  pravico do ugovora

 

 

(i)                pravica do dostopa do podatkov

 

Vedno imate pravico do seznanitve, ali se v zvezi z vami obdelujejo osebni podatki in če se, dostop do osebnih podatkov in naslednje informacije:

 

-          namene obdelave,

-          vrste osebnih podatkov, ki se obdelujejo,

-          uporabnike ali kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki,

-          predvideno obdobje hrambe osebnih podatkov ali, če to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za določitev tega obdobja,

-          obstoja pravice, da se lahko od upravljavca zahteva popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev obdelave vaših osebnih podatkov, ali obstoj pravice do ugovora taki obdelavi,

-          pravice do vložitve pritožbe pri nadzornem organu,

-          kadar osebni podatki niso zbrani od vas, vse razpoložljive informacije v zvezi z njihovim virom.

 

(ii)              pravica do popravka

 

Pravico imate doseči, da brez nepotrebnega odlašanja popravimo netočne osebne podatke v zvezi vami ter ob upoštevanju namenov obdelave, pravico do dopolnitve nepopolnih osebnih podatkov, vključno s predložitvijo dopolnilne izjave.

 

(iii)            pravica do izbrisa (»pravica do pozabe«)

 

Pravico imate doseči, da brez nepotrebnega odlašanja vaše osebne podatke izbrišemo, kadar velja eden od naslednjih razlogov:

 

-          kadar osebni podatki niso več potrebni za namene, za katere so bili zbrani ali kako drugače obdelani,

-          kadar prekličete privolitev, na podlagi katere poteka obdelava, pa za obdelavo ne obstaja nobena druga pravna podlaga,

-          kadar ugovarjate obdelavi podatkov, za njihovo obdelavo pa ne obstajajo nobeni prevladujoči zakoniti razlogi,

-          kadar so bili osebni podatki obdelani nezakonito,

-          kadar je osebne podatke treba izbrisati za izpolnitev pravne obveznosti v skladu s pravom EU ali slovenskim pravnim redom.

 

(iv)             pravica do omejitve obdelave

 

Pravico imate doseči, da omejimo obdelavo vaših osebnih podatkov, kadar velja eden od naslednjih primerov:

-          kadar oporekate točnosti podatkov, in sicer za obdobje, ki nam omogoča preveriti točnost osebnih podatkov,

-          je obdelava nezakonita, vi pa nasprotuje izbrisu osebnih podatkov ter namesto tega zahtevate omejitev njihove uporabe,

-          vaših osebnih podatkov ne potrebujemo več za namene obdelave, temveč jih vi potrebujete za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov,

-          če ste vložili ugovor v zvezi z obdelavo, ki temelji na zakonitih interesih podjetja, dokler se ne preveri, ali naši zakoniti razlogi prevladajo nad vašimi razlogi.

 

Kadar je bila obdelava vaših osebnih podatkov omejena v skladu s prejšnjim odstavkom, se taki osebni podatki z izjemo njihovega shranjevanja obdelujejo le z vašo privolitvijo, ali za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov ali zaradi varstva pravic druge fizične ali pravne osebe.

 

Pred preklicem omejitve obdelave vaših osebnih podatkov smo vas o tem dolžni obvestiti.

 

(v)               pravica do prenosljivosti podatkov

 

Pravico imate, da prejmete vaše osebne podatke, ki ste nam jih posredovali, v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, in pravico, da te podatke posredujete drugemu upravljavcu, ne da bi vas podjetje pri tem ovirala, kadar obdelava temelji na vaši privolitvi in se obdelava izvaja z avtomatiziranimi sredstvi. Na vašo zahtevo, kadar je to tehnično izvedljivo, se lahko osebni podatki neposredno prenesejo k drugemu upravljavcu.

 

(vi)             pravica do ugovora

 

Kadar vaše podatke obdelujemo na podlagi zakonitega interesa za namene trženja, lahko taki obdelavi kadar koli ugovarjate.

 

Vaše osebne podatke prenehamo obdelovati, razen če dokažemo nujne razloge za obdelavo, ki prevladajo nad vašimi interesi, pravicami in svoboščinami, ali za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov.

 

9)      Pravica do vložitve pritožbe v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov

 

Morebitno pritožbo, v zvezi z obdelovanjem vaših osebnih podatkov, lahko pošlje na elektronski naslov [email protected] ali po pošti na naslov Kakadu d.o.o., Pilonova 34 1000 Ljubljana.

 

V primeru, da o vaši zahtevi ne odločimo v zakonskem roku ali vašo zahtevo zavrnemo imate možnost vložitve pritožbe pri Informacijskem pooblaščencu.

 

Prav tako imate pravico, da vložite pritožbo neposredno pri Informacijskem pooblaščencu, če menite, da obdelava vaših osebnih podatkov krši slovenske predpise ali predpise EU na področju varstva osebnih podatkov.

 

Če ste uveljavljali pravico do dostopa do podatkov in po prejeti odločitvi menite, da osebni podatki, ki ste jih prejeli, niso osebni podatki, ki ste jih zahtevali, ali da niste prejeli vseh zahtevanih osebnih podatkov, lahko pred vložitvijo pritožbe Informacijskemu pooblaščencu vložite obrazloženo pritožbo pri podjetju v roku 15 dni. O vaši pritožbi moramo odločiti kot o novi zahtevi v petih delovnih dneh.

 

 

10)  Končne določbe

 

Za vse, kar ni urejeno s tem Pravilnikom o zasebnosti, se uporablja veljavna zakonodaja.

 

Kakadu si pridržuje pravico do spremembe tega Pravilnika o zasebnosti. O spremembi vas bomo seznanili z objavo na uradni spletni strani Kakadu d.o.o. 30 dni pred pričetkom veljavnosti le-tega.

 

V primeru vprašanj o Pravilniku o zasebnosti ali o podatkih, ki jih o vas hranimo, nam pišite na e-poštni naslov [email protected]

 

11)   Veljavnost Pravilnika o zasebnosti

 

Ta Pravilnik o zasebnosti je objavljen na spletni strani Kakadu d.o.o. in začne veljati 25.5.2018.

 

Kakadu

 

 

 

 

Splošni pogoji poslovanja otroške spletne trgovine Kakadu.si

 1. SPLOŠNO

Ti Splošni pogoji poslovanja otroške spletne trgovine Kakadu.si (v nadaljevanju: Pogoji poslovanja) določajo način poslovanja otroške spletne trgovine Kakadu.si (v nadaljevanju: spletna trgovina Kakakdu.si), pravice in obveznosti ponudnika spletne trgovine Kakadu.si in uporabnika spletne trgovine Kakadu.si oz. kupca blaga in/ali storitev, ki so kupcem na voljo v spletni trgovini Kakadu.si.

Ponudnik spletne trgovine Kakadu.si:

Firma: KAKADU, spletna trgovina, d.o.o.

Poslovni naslov: Pilonova ulica 34, 1000 Ljubljana

Sedež: Ljubljana

Matična številka: 3799344000

Ident. št. za DDV: SI 77775287

Transakcijski račun: SI56 6100 0001 0553 753, odprt pri Delavski hranilnici

SKD: G47.910 Trgovina na drobno po pošti ali po internetu

Vpisan v sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, Srg 2010/30661, datum vpisa v sodni register 02.09.2010

E-pošta: [email protected]

Tel. št.: +386 40 792 979

(v nadaljevanju: ponudnik)

 

Ponudnik je davčni zavezanec.

V spletni trgovini Kakadu.si je omogočen nakup blaga in/ali storitev, ki jih spletna trgovina ponuja na spletni strani https://www.kakadu.si tako kupcem, ki so potrošniki ter pravnim in fizičnim osebam, ki niso potrošniki. V kolikor določene pravice in obveznosti opredeljene v teh Pogojih poslovanja veljajo le za potrošnike, je to pri takšnih določbah izrecno opredeljeno.

V skladu s predpisi, ki urejajo varstvo potrošnikov, je potrošnik fizična oseba, ki pridobiva ali uporablja blago, storitve in digitalno vsebino za namene zunaj njegove poklicne ali pridobitne dejavnosti (v nadaljevanju: potrošnik). Pravne in fizične osebe, ki pridobivajo ali uporabljajo blago, storitve in digitalno vsebino za namene opravljanja njihove poklicne ali pridobitne dejavnosti pa se ne štejejo za potrošnike, in tako nimajo vseh pravic, ki jih za potrošnike določajo predpisi, ki urejajo varstvo potrošnikov.

Uporaba spletne trgovine Kakadu.si oz. nakup, opravljen preko spletne trgovine Kakadu.si, se šteje za uporabo oz. nakup, opravljen v skladu s predpisi, veljavnimi v Republiki Sloveniji.

Vsakokrat veljavni Pogoji poslovanja so objavljeni na spletni strani https://www.kakadu.si. Ponudnik si pridržuje pravico Pogoje poslovanja kadarkoli spremeniti, zato uporabnikom in kupcem priporočamo, da si jih natančno preberejo pred vsako uporabo oz. nakupom v spletni trgovini Kakadu.si ter da si jih natisnejo ali shranijo na primeren lastni trajni nosilec podatkov, za primer, da bi jih še kdaj potrebovali.

Kupca zavezujejo Pogoji poslovanja, veljavni ob oddaji posameznega naročila.

Kupec mora pred oddajo posameznega naročila s klikom na označeno polje potrditi seznanjenost in strinjanje s Pogoji poslovanja in Pravilnikom o zasebnosti, veljavnimi ob oddaji naročila, sicer naročila ne more oddati.

Ponudnik zagotavlja dostavo blaga na ozemlju Republike Slovenije in v določene izbrane države EU navedene v spletni trgovini Kakdu.si v rubriki »dostava« in pri prikazu »vozička« ter jo izvaja preko pogodbenega partnerja, družbe DPD, kurirska in paketna distribucija, d.o.o., Brnčičeva ulica 31, 1231 Ljubljana – Črnuče (v nadaljevanju: DPD; tel. št. +386-1-513-23-00).

 1. REGISTRACIJA IN PRIJAVA TER NAKUP KOT GOST

 

Za izvedbo naročila v spletni trgovini Kakadu.si lahko uporabnik izvede naročilo kot gost ali kot registriran uporabnik.

Registracija

Ob registraciji v sistem spletne trgovine Kakadu.si, uporabnik pridobi uporabniško ime, ki je enako vneseni elektronski pošti in kreira geslo. Z registracijo uporabnik postane registriran uporabnik. Postopek registracije je enostaven in ga opravite tako, da na strani s košarico pod poljem NOV UPORABNIK vpišete e-pošto in označite kljukico (izberite, če se želite registrirati in oddati naročilo). Potem vnesete geslo in podatke za dostavo (Ime, Priimek, Naslov, Poštna številka, mesto, država, telefon). Nato izberete način dostave in način plačila. Pred oddajo naročila z obveznostjo plačila, je potrebno prebrati vsakokrat veljavne Pogoje poslovanja in označiti kljukico v potrditvenem polju, da ste Pogoje poslovanja prebrali in se z njimi strinjate, sicer naročila ne boste mogli oddati.

Prijava

V kolikor ste že registrirani, se lahko prijavite na vstopni strani spletne trgovine Kakadu.si zgoraj s klikom na povezavo prijava/registracija. Nato lahko pričnete z nakupom. Izdelke dodajate v voziček s klikom na ikono V voziček. V vozičku izberete način dostave in način plačila. Pred oddajo naročila z obveznostjo plačila, je potrebno prebrati vsakokrat veljavne Pogoje poslovanja in označiti kljukico v potrditvenem polju, da ste Pogoje poslovanja prebrali in se z njimi strinjate, sicer naročila ne boste morali oddati.

Bonus za prijavljene/registrirane uporabnike

Registrirani uporabniki ob posamičnem nakupu blaga v spletni trgovini Kakadu.si po 7 dneh od nakupa preko e-maila prejmete prošnjo za komentar in vaše mnenje o kupljenem blagu. V zahvalo za oceno in komentar prejmete spletno kodo v vrednosti 5% kupljenega blaga. Koda je vnovčljiva v 90 dneh od dneva nakupa blaga. Kode se ne seštevajo z ostalimi kuponi. Veljajo tudi za nakup znižanega blaga.

Postopek nakupa kot gost

V spletni trgovini Kakadu.si je omogočen nakup blaga in storitev tudi brez prijave oz. registracije. Lahko pričnete z nakupom. Izdelke dodajate v voziček s klikom na ikono »V voziček«. Na strani z vozičkom enostavno vnesete zahtevana polja, ki jih potrebujemo za dostavo naročenega blaga. Nato izberete način dostave in način plačila. Pred potrditvijo oddajo naročila z obveznostjo plačila, je potrebno prebrati vsakokrat veljavne Pogoje poslovanja in označiti kljukico v potrditvenem polju, da ste Pogoje poslovanja prebrali in se z njimi strinjate, – sicer naročila ne boste mogli oddati.

Po oddanem naročilu boste po elektronski pošti prejeli povzetek naročenega blaga in/ali storitev.

 

 1. CENE IN AŽURNOST PODATKOV

Vse cene blaga in storitev v spletni trgovini Kakadu.si že vsebujejo davek na dodano vrednost. Cene ne vključujejo stroškov dostave oz. poštnine.Ti so prikazani v rubriki »dostava« in pri prikazu »vozička« ob izračunu vrednosti naročila, tako se lahko kupec z njimi še enkrat seznani pred oddajo naročila. Cene so označene v evrih (EUR). Cene veljajo v trenutku oddaje naročila oz. veljajo tiste cene, ki so bile veljavne v času, ko je naročilo prejel informacijski sistem ponudnika. Pogodba o nakupu blaga in/ali storitev med ponudnikom in kupcem je sklenjena v trenutku, ko ponudnik kupcu potrdi naročilo oz. ko kupec prejme elektronsko sporočilo o potrditvi naročila. Cene prikazane v spletni trgovini Kakadu.si veljajo samo za nakup opravljen v spletni trgovini Kakadu.si in se lahko razlikujejo od cen v fizični prodajani Kakadu. Ponudnik si pridržuje pravico do znotraj dnevnega spreminjanja cen blaga in storitev brez predhodnega obvestila.

Popust na nakup posameznega blaga oz. storitve in koda za popust se ne seštevata.

Zavezanci za DDV so dolžni ob oddaji naročila navesti tudi svojo davčno številko.

Ponudnik skuša čim bolje skrbeti za ažurnost in pravilnost podatkov, ki so navedeni v spletni trgovini Kakadu.si. Kljub temu pa se lastnosti blaga, zaloge, cene, dostavni roki spreminjajo, tako da obstaja minimalna možnost, da ponudnik ne utegne sočasno s spremembo popraviti podatkov na spletni strani. V takem primeru se kupca obvesti o spremembah ter mu, v kolikor s spremembo ne soglaša, omogoči preklic oddanega naročila ali zamenjavo naročenega blaga.

Ponudnik si pridržuje pravico do zavrnitve prejetega naročila oz. odstopiti od sklenjene pogodbe, če blaga ni več na zalogi ali če je prišlo do očitne napake pri navedbi cene, ki je posledica napake pri avtomatiziranem prenosu, o čemer bo kupec obveščen na sporočene kontaktne podatke.

Slike v spletni trgovini Kakadu.si so simbolične. Ponudnik si prizadeva zagotoviti kar najbolj točne slike blaga. Morebitne estetske razlike med sliko in blagom ne vplivajo na specifikacijo blaga.

 1. PONUDBA

Ponudnik ima v spletni trgovini Kakadu.si blago in storitve, ki jih ponuja za nakup, razvrščene v vsebinske kategorije oz. razvrščene po posameznih blagovnih znamkah blaga. Ob vsakem blagu oz. storitvi je prikazan podatek o razpoložljivosti posamezne vrste blaga.

Ponudnik si pridržuje pravico do zavrnitve prejetega naročila oz. odstopiti od sklenjene pogodbe, če blaga ni več na zalogi ali če je prišlo do očitne napake pri navedbi cene, ki je posledica napake pri avtomatiziranem prenosu, o čemer bo kupec obveščen na sporočene kontaktne podatke.

Ponudnik si pridržuje pravico do zavrnitve naročila tudi v primeru kupčeve zlorabe pravice do odstopa od pogodbe, sklenjene na daljavo, v 14 dnevnem odstopnem roku, ne da bi mu bilo potrebno navesti razlog za svojo odločitev, v primeru drugih zlorab ponudnikove spletne trgovine Kakadu.si ali če ima kupec neporavnane zapadle obveznosti do ponudnika.

 1. NAROČANJE

Naročanje preko interneta poteka 24 ur na dan, vse dni v letu. Blago je kupcem na voljo do odprodaje zalog ter v primeru ponudbe storitev do umika ponudbe. Kupec lahko naročilo odda v spletni trgovini Kakakdu.si.

Nakup v spletni trgovini Kakadu.si lahko kupec opravi kot registriran uporabnik z uporabo uporabniškega računa ali brez uporabniškega računa kot gost z vpisom zahtevanih osebnih podatkov pred oddajo naročila. V zvezi s tem glej 2. točko teh Pogojev poslovanja.

Željeno blago in/ali storitve, ki jih želi kupec kupiti v spletni trgovini Kakadu.si doda v voziček. V vozičku lahko kupec pred oddajo naročila spreminja količino blaga in/ali storitev oz. jih odstrani iz vozička.

Kupec mora pred oddajo naročila s klikom na označeno polje potrditi seznanjenost in strinjanje s Pogoji poslovanja in Pravilnikom o zasebnosti, veljavnimi ob oddaji naročila, sicer naročila ne more oddati. Kupec odda naročilo s klikom na gumb »Naročilo – z oddajo naročila se strinjam s plačilom«.

Pogodba o nakupu blaga in/ali storitev med ponudnikom in kupcem je sklenjena v trenutku, ko ponudnik kupcu potrdi naročilo oz. ko kupec prejme elektronsko sporočilo o potrditvi naročila.

V elektronskem sporočilu o potrditvi naročila je navedeno blago in/ali storitve, njihova količina in cena, za katere je med kupcem in ponudnikom sklenjena pogodba o nakupu ter ostali podatki in informacije, kot jih zahtevajo veljavni predpisi.

If you are a citizen of EU, please call us on +386-51-346-955 to assist you with your order processing.

 1. PLAČILO

 

6.1.Načini plačila

V spletni trgovini Kakadu.si je omogočeno plačilo na naslednje načine, in sicer:

 • plačilo po povzetju z gotovino ob prevzemu (cena dostave paketa znaša 3,99 EUR z DDV za Slovenijo)

Plačilo po povzetju je plačilo z gotovino ob prevzemu paketa, ki je kupcu omogočeno le v primeru njegovega izbora dostave blaga do vrat objekta. V primeru plačila z gotovino ob prevzemu paketa na vratih objekta, kupec dostavljavcu paketa ob prevzemu paketa izroči gotovino v višini vrednosti paketa in stroškov dostave paketa. Dostavo paketov izvaja ponudnikov pogodbeni partner, ki je družba DPD, kurirska in paketna distribucija, d.o.o., Brnčičeva ulica 31, 1231 Ljubljana – Črnuče (v nadaljevanju: DPD;), ki bo prejeto kupčevo plačilo izročila ponudniku. DPD provizije za prevzem plačila ne zaračunava. DPD bo kupca pred dostavo običajno poklical na tel. št, navedeno ob oddaji naročila in ga obvestil o predvidenem času dostave. DPD izvaja dostavo ob delavnikih (od ponedeljka do petka, razen na praznike in druge dela proste dni) od 8. do 16. ure.

Plačilo po povzetju z gotovino ob prevzemu je omogočeno le za dostavo na območju Republike Slovenije.

 • plačilo po predračunu oz. nakazilo na TRR ponudnika (cena dostave paketa do vrat objekta znaša 3,99 EUR z DDV za dostavo na področju Slovenije); v primeru osebnega prevzema pred skladiščem Kakadu, Celovška 280, 1000 Ljubljana stroškov dostave paketa ni)

V primeru plačila po predračunu oz. na TRR ponudnika, boste v obvestilu o potrditvi naročila, na e- poštni naslov, ki ste ga navedli ob oddaji naročila, prejeli obvestilo z vsemi podatki za izvedbo plačila. Dokler ne dobite elektronskega sporočila s podatki za plačilo, ne nakazujte kupnine in stroškov dostave paketa. V kolikor bi se slučajno zgodilo, da v 6 urah po oddanem naročilu ne bi prejeli obvestila o potrditvi naročila s podatki za plačilo oz. obvestilo zavrnitvi naročila, nas prosim to obvestite na tel. št. 051-346-955 oz. e- poštni naslov [email protected].

Plačilo po predračunu oz. nakazilo na TRR ponudnika je omogočeno le za dostavo na območju Republike Slovenije.

 • plačilo s kreditnimi ali debetnimi karticami preko spleta (cena dostave paketa do vrat objekta ob plačilu s kreditno kartico znaša 3,99 EUR z DDV za Slovenijo; v primeru osebnega prevzema pred skladiščem Kakadu, Celovška 280, 1000 Ljubljana stroškov dostave paketa ni; v primeru dostave v druge izbrane države EU je cena dostave navedena v rubriki »dostava« in v prikazu »vozička« v izbrano državo)

Ponudnik omogoča plačila z naslednjimi plačilnimi karticami: Mastercard in Visa. V tem primeru kupec izvede plačilo ob oddaji naročila blaga oz. storitve.

 • plačilo preko Pay Pal (cena dostave paketa do vrat objekta znaša 3,99 EUR z DDV za Slovenijo; v primeru osebnega prevzema pred skladiščem Kakadu, Celovška 280, 1000 Ljubljana stroškov dostave paketa ni; v primeru dostave v druge izbrane države EU je cena dostave navedena v rubriki »dostava« in v prikazu »vozička« v izbrano državo)

6.2.      Predplačilo

Če ponudnik molče ali izrecno pogojuje nakup blaga oz. opravo storitve z delnim ali celotnim predplačilom in dobavi blago oz. opravi storitev po prejemu predplačila, mora ob dobavi blaga oz. izvedbi storitve obračunati in plačati potrošniku obresti od plačanega predplačila po obrestni meri naslednje referenčne banke GBKR. Ne glede na navedeno, ponudnik potrošniku ni dolžan plačati obresti za prejeto predplačilo, če je predplačilo plačano v manj kot treh delovnih dneh pred dnem, ko se opravi dobava oz. začne z opravljanjem storitve. Šteje se, da je ponudnik izpolnil obveznost plačila obresti za prejeto predplačilo, če zniža redno ceno blaga ali storitve in je to znižanje višje ali enako kot znesek obračunanih obresti.

6.3.      Preplačilo

Včasih se zgodi, da kupec v primeru plačila predračuna stori napako in plača več kot znaša znesek nakupa. Ponudnik preplačane zneske vrača, vendar ima s tem povezane bančne stroške po krivdi kupca.
Ponudnik zato, če kupec ne zahteva drugače, v primeru preplačila malih zneskov v višini do 2,00 EUR razlike preplačila ne vrača kupcu na njegov transakcijski račun, ampak kreira kodo v višini zneska preplačila, ki jo lahko kupec izkoristi v pol leta od kreiranja kode. Za zneske preplačila nad 2 EUR ali če kupec v primeru preplačala do 2 EUR zahteva vračilo preplačila na transakcijski račun, ponudnik bančne stroške vračila preplačila zaračuna kupcu v višini kot mu jih zaračuna banka ter mu po odštetju stroškov banke vrne razliko preplačila.

 1. REZERVACIJE

Rezervacije blaga ki niso na zalogi niso mogoče. V kolikor bi kupec to želel, ga ponudnik o ponovni dobavljivosti blaga lahko obvesti, ko želeno blago pride na zalogo. Kupec na strani z želenim izdelkom klikne gumb OBVESTI ME, KO BO NA ZALOGI in avtomatsko prejme e-mail, ko se izbran izdelek povrne na zalogo.

 1. DOBAVNI ROKI

Rok dobave za blago na zalogi je običajno 2-5 delovnih dni, najkasneje pa v 30 dneh od datuma, ko na svoj e-poštni naslov prejmete potrdilo naročila, razne če ni pri posameznem blagu določeno drugače.  V kolikor bo rok dostave blaga izjemoma daljši bo ponudnik o tem kupca obvestil na ob naročilu posredovane kontaktne podatke. Žal roki dobave niso v celoti odvisni od ponudnika, zato vam opredeljenih rokov dostave ne moremo garantirati. V kolikor se kupcu z dobavo blaga mudi, ga prosimo, da to vpiše v opombe pri oddaji naročila, ponudnik pa se bo o najboljših močeh potrudil, da bo kupcu to blago zagotovil najkasneje v 2 dneh od potrditve naročila, pri čemer mu to ne more povsem zagotoviti.

Predlagamo, da kupec ponudnika v primeru, da določenega blaga ni na zalogi kontaktirata na [email protected]. Ponudnik vam bo z veseljem povedal, koliko časa predvidoma je potrebno čakati za želeni izdelek.

 1. DOSTAVA

Ponudnik v dogovorjenem roku pripravi blago za odpremo in ga odpošlje na naslov oz. prevzemno mesto, navedeno v oddaji naročila. Blago na zalogi običajno odpošiljamo VSAK DELOVNI DAN dopoldne (dopušča se izjema zaradi bolniške odsotnosti oz. drugih nepredvidljivih dogodkov).  Dostavo blaga na kupčev dom izvaja ponudnik s pogodbenim partnerjem DPD, kurirska in paketna distribucija, d.o.o., Brnčičeva ulica 31, 1231 Ljubljana – Črnuče (v nadaljevanju: DPD; tel. št. 01-513-23-00).

If you are a citizen of EU, please call us on +386-51-346-955 to assist you with your order processing.

Kupec lahko izbira med naslednjimi načini dostave blaga:

 • osebni prevzem pred skladiščem Kakadu, Celovška 280, 1000 Ljubljana, poleg Sanolaborja

-       ta način dostave je mogoče izbrati le v primeru vnaprejšnjega plačila blaga (plačilo s kreditno ali debetno kartico preko spleta ob oddaji naročila, plačilo po predračunu oz. na TRR ponudnika, plačilo preko Pay Pal),

-       dostava in priprava blaga je brezplačna,

-       obvezen podatek ob oddaji naročila je telefonska št. in e-pošta kupca za obveščanje kupca, ko bo blago pripravljeno za prevzem,

-       prevzem je možno izvesti vsak ponedeljek med 9 in 19 in med torkom in petkom med 9h in 14.30h,

-       priprava blaga, ki je na zalogi, za prevzem traja nekaj ur, običajno 2 uri. Priporočeno je plačilo s kreditno ali debetno kartico preko spleta ali plačilo s PayPal, sicer se priprava blaga zamakne za 1 delovni dan,

-       kupec je blago zavezan prevzeti v 21 dneh od dne, ko mu je ponudnik na kontaktne podatke, navedene v naročilu, posredoval obvestilo o možnosti prevzema blaga.

-       velja za kupce vseh držav EU

 

 • dostava do vrat objekta

-       ta način dostave je mogoče izbrati v primeru vseh načinov plačila, navedenih v 6.1. točki teh Pogojev poslovanja,

-       strošek dostave je 3,99 EUR z DDV za Slovenijo;

-       dostava se izvaja na področju Republike Slovenije in v državah ki so definirane v pogodbi z dostavno službo DPD; Strošek dostave za tujino je definiran v rubriki »dostava« in v »vozičku«;

-       dostavo izvaja DPD,

-       DPD izvaja dostavo ob delavnikih (od ponedeljka do petka, razen na praznike in druge dela proste dni) od 8 do 16 ure,

-       DPD bo kupca običajno pred dostavo kontaktiral in ga obvestil o predvidenem času dostave,

-       če kupec ne bo dosegljiv na sporočenem naslovu za dostavo v času, kot ga je obvestil DPD ali v primeru, da se kupec na obvestilo DPD ne bi odzval, bo dostavljavec kupcu ponovno poskušal dostaviti naročeno blago. Če ponovna dostava ne bo uspešna, bo paket vrnjen ponudniku.

-       dostava do vrat objekta se izvaja do vhoda v večstanovanjsko stavbo oz. do vhodnih vrat enostanovanjske stavbe.

Ob dostavi oz. prevzemu blaga si ponudnik in DPD pridržujeta pravico, da na primeren način preverita istovetnost prevzemnika blaga (npr. vpogled v osebni dokument ali vpogled v poslano obvestilo kupcu za prevzem paketa z preveritvijo ujemanja št. naročila v e-obvestilu o možnosti prevzema paketa z št. naročila, ki jo ima zavedeno ponudnik oz. DPD), s čimer se želi izogniti zlorabam in želi zagotoviti, da bo blago dejansko izročeno kupcu.

Ob prevzemu blaga kupec s podpisom potrdi vrsto, količino in ustreznost naročenega blaga.

Kupcu priporočamo, da ob prevzemu blaga le-to natančno pregleda in ponudniku oz. DPD nemudoma sporoči morebitne vidne poškodbe oz. odstopanja od naročenega blaga, vključno s poškodbo embalaže. Najlažje je, če kupec napake oz. poškodbe zapiše v prevzemni dokument ter poškodbe fotografira.

10. IZDAJA RAČUNA

Ponudnik mora za dobavo blaga ali izvedbo storitev izdati račun in za izročiti kupcu. Ponudnik posreduje račun kupcu na njegovo e-pošto, sporočeno ob oddaji naročila.

11. POTROŠNIKOVA PRAVICA DO ODSTOP OD POGODBE, SKLENJENE NA DALJAVO IN VRAČILO BLAGA – pravica pripada le kupcem, ki so potrošniki

Kupec, ki je potrošnik ima pravico, da v 14 dneh ponudniku sporoči, da odstopa od pogodbe, sklenjene na daljavo, ne da bi mu bi bilo potrebno navesti razlog za njegovo odločitev za odstop od pogodbe. Odstop od pogodbe mora kupec ponudniku sporočiti z nedvoumno izjavo, najlažje s posredovanjem pravilno izpolnjenega obrazca do katerega lahko dostopate tukaj OBRAZEC ZA ODSTOP OD POGODBE - PRENESITE TUKAJ ali z drugo nedvoumno izjavo o odstopu od pogodbe, in s priloženo kopijo dokumentov, ki so bili priloženi ob dobavi blaga in dokazujejo istovetnost blaga in kupca, na e-naslov [email protected]. Odstop od pogodbe lahko kupec sporoči tudi na tel. št. telefonsko št. +386 40 792 979. Zaradi zagotovitve dokaza o odstopu od pogodbe kupcu priporočamo, da poda odstopno izjavo v pisni obliki.

Rok za odstop od pogodbe o nakupu blaga začne teči z dnem, ko:

o   potrošnik ali tretja oseba, ki ni prevoznik in jo imenuje potrošnik, pridobi dejansko posest nad blagom,

o   potrošnik ali tretja oseba, ki ni prevoznik in jo imenuje potrošnik, pridobi posest nad zadnjim kosom blaga, če je predmet pogodbe več kosov blaga, ki jih potrošnik naroči v enem naročilu,

o   potrošnik ali tretja oseba, ki ni prevoznik in jo imenuje potrošnik, pridobi posest nad zadnjo pošiljko ali kosom blaga, če je dostava blaga sestavljena iz več pošiljk ali kosov,

o   potrošnik ali tretja oseba, ki ni prevoznik in jo imenuje potrošnik, pridobi dejansko posest nad prvim kosom blaga, če je dostava blaga v določenem obdobju redna.

Če je predmet pogodbe opravljanje storitev, začne odstopni rok teči z dnem sklenitve pogodbe.

Šteje se, da je potrošnik podal odstopno izjavo pravočasno, če jo v primeru nakupa blaga pošlje v roku 14 dni od prevzema blaga in v primeru storitve, v roku 14 dni od sklenitve pogodbe.

Strošek vračila blaga bremeni potrošnika. Strošek vračila blaga, ki ga zaradi njegove narave ni mogoče vrniti po pošti, potrošnika bremeni in se obračuna v skladu z vsakokrat veljavnim cenikom izbranega izvajalca poštnih storitev.

Blago, je treba vrniti ponudniku najpozneje v 30 dneh od oddanega sporočila o odstopu od pogodbe. Potrošnik odgovarja za zmanjšano vrednost blaga, če je zmanjšanje vrednosti posledica ravnanja, ki ni nujno potrebno za ugotovitev narave, lastnosti in delovanja blaga. Odgovornost potrošnika za zmanjšano vrednost blaga lahko znaša do vrednosti polne redne maloprodajne cene blaga na dan nakupa blaga, kar se ugotavlja za vsak posamezni primer posebej. Zaradi navedene odgovornosti zmanjšanja vrednosti blaga potrošniku priporočamo, da blago, za katerega uveljavlja odstop od pogodbe, vrne nepoškodovan, nerabljen in v nespremenjeni količini ter v originalni embalaži, da se ne bi artikel med transportom poškodoval. Ponudnik bo potrošnika pozval k plačilu opredeljene zmanjšane vrednosti blaga.

Blago lahko vrnete:

- osebno - v poslovalnici v Ljubljani: Trgovina Kakadu nakupovalni center Supernova Šiška, Cesta Ljubljanske Brigade 33, delovni čas trgovine TUKAJ;

- po pošti ali preko druge dostavne službe na naslov: Kakadu d.o.o., Skladišče Kakadu, Celovška cesta 280, 1000 Ljubljana.

Pri vsakem vračilu blaga je treba blagu predložiti pisno pojasnilo, da se blago vrača zaradi odstopa od pogodbe sklenjene na daljavo. Najlažje je, če vrnjenemu blagu priložite kopijo ustrezno in popolno izpolnjenega Obrazca za odstop od pogodbe, sklenjene na daljavo, ter priložite kopijo računa ali drugega dokazila o opravljenem nakupu.

Če blago vračate po pošti, ga ustrezno zaščitite, in s tem pripravite za varen transport. Najlažje je, če blago zaščitite z originalno embalažo ali embalažo, ki lahko artikel zaščiti enako učinkovito kot ga je originalna embalaža, da bi se izognili poškodbam pri prevozu, saj je kupec v razmerju do ponudnika odgovoren za poškodbe na artiklu, nastale od prevzema artikla do trenutka vrnitve artikla ponudniku.

Možnost odstopa od pogodbe sklenjene na daljavo ne velja za naslednje pogodbe:

 1. o blagu ali storitvah, katerih cena je odvisna od nihanj na trgih, na katerih ponudnik nima vpliva in ki lahko nastopijo v roku odstopa od pogodbe;
 2. o blagu, ki je izdelano po natančnih navodilih potrošnika in prilagojeno njegovim osebnim potrebam;
 3. o blagu, ki je hitro pokvarljivo ali mu hitro poteče rok uporabe;
 4. o opravljanju storitev, ki potrošnika zavezuje k plačilu, če ponudnik pogodbo v celoti izpolni ter se je opravljanje storitve začelo na podlagi potrošnikovega izrecnega predhodnega soglasja in s privolitvijo, da izgubi pravico do odstopa od pogodbe, ko jo ponudnik v celoti izpolni;
 5. o dobavi zapečatenih avdio- ali videoposnetkov in računalniških programov, če je potrošnik po dostavi odprl varnostni pečat;
 6. o dobavi časopisov, periodičnega tiska ali revij razen pri naročniških pogodbah za dobavo takih publikacij;
 7. o dobavi zapečatenega blaga, ki ni primerno za vračilo zaradi varovanja zdravja ali higienskih vzrokov, če je potrošnik po dostavi odprl varnostni pečat;
 8. o dobavi blaga, ki je zaradi svoje narave neločljivo pomešano z drugimi predmeti;
 9. o dobavi alkoholnih pijač, katerih cena ja dogovorjena ob sklenitvi prodajne pogodbe in ki se lahko dostavijo po 30 dneh, njihova dejanska vrednost pa je odvisna od nihanj na trgu, na katera ponudnik nima vpliva;
 10. sklenjena javnih dražbah;
 11. pri katerih je potrošnik izrecno zahteval obisk ponudnika na domu zaradi izvedbe nujnega popravila ali vzdrževanja. Če ponudnik pri takem obisku opravi še dodatne storitve, ki jih potrošnik ni izrecno zahteval, ali dostavi blago, ki ne predstavlja nadomestnih delov, nujno potrebnih za vzdrževanje ali popravilo, ima potrošnik za navedene dodatne storitve in blago pravico do odstopa od pogodbe;
 12. o nastanitvi, ki ni namenjena stalnemu bivanju, prevozu blaga, najemu vozil, pripravi in dostavi hrane, ali storitvah za prosti čas, pri katerih se podjetje zaveže, da bo izpolnilo svojo obveznost ob točno določenem datumu ali v točno določenem roku.

Vračilo vplačil bo izvedeno, takoj ko bo to mogoče, najpozneje pa v 14 dneh od prejema sporočila obvestila o odstopu od pogodbe, sklenjene na daljavo. Ponudnik vrne prejeta plačila potrošniku z enakim plačilnim sredstvom, kot ga je ta uporabil, razen če potrošnik izrecno zahteva uporabo drugega plačilnega sredstva in če potrošnik zaradi tega ne nosi nobenih stroškov. Kupec ne more zahtevati povračila dodatnih stroškov, ki so nastali, če se je izrecno odločil za drugo ali dokler potrošnik ne predloži dokazila, da je blago poslal nazaj. Ponudnik lahko kupcu zavrne naročilo ali kljub potrditvi naročila odstopi od sklenjene pogodbe o nakupu na daljavo, v kolikor je ugotovljeno, da kupec zlorablja pravico do odstopa od pogodbe, sklenjene na daljavo.

OBRAZEC ZA ODSTOP OD POGODBE, SKLENJENE NA DALJAVO - PRENESITE TUKAJ

12. MENJAVA BLAGA

Če vam blago ali storitev, kupljeno v spletni trgovini Kakadu.si na daljavo ne ustreza, ga lahko vrnete pod pogoji in na način kot so navedeni pri odstopu od pogodbe sklenjene na daljavo in nato za drugo blago oz. storitev opravite novo spletno naročilo.

13. REKLAMACIJE

13.1. POŠKODOVANE POŠILJKE

Če ob prevzemu pošiljke opazite, da embalaža kaže znake odprtja ali je embalaža ali vsebina fizično poškodovana nam to nemudoma sporočite. Škodo, ki je posledica transporta mora ponudnik dostavni službi prijaviti najkasneje v roku 7 koledarskih dni od dostave paketa kupcu.

Prosimo, da nam na: [email protected] posredujete:

 • izpolnjeno in podpisano izjavo o poškodbi pošiljke prejemnika pošiljke. Najlažje je, če izpolnite izjavo, ki jo najdete TUKAJ.
 • FOTOGRAFIJE: zunanje embalaže, DPD nalepke s podatki o pošiljatelju in prejemniku, fotografijo notranje embalaže in fotografije poškodovane vsebine paketa.

NEPOPOLNE POŠILJKE

Če ob prevzemu pošiljke opazite, da v pošiljki manjka vsebina ali prejeto blago ni enako blagu, ki ste ga naročili nas o tem prosim takoj obvestite na: [email protected] ali pa pokličite na +38670477089. Prosimo, da nam posredujete tudi številko naročila.

13.2. OBVEZNO JAMSTVO ZA SKLADNOST BLAGA IN NEPRAVILNOSTI PRI OPRAVLJENI STORITVI TER OBVEZNO JAMSTVO IZ NASLOVA STVARNIH NAPAK NA BLAGU IN IZVEDENIH STORITVAH

13.2.1.  Obvezno jamstvo za skladnost blaga in nepravilnosti pri opravljeni storitvi – velja za potrošnike

Blago je skladno s prodajno pogodbo zlasti, kadar je to primerno:

 1. ustreza opisu, vrsti, količini in kakovosti ter ima funkcionalnost, združljivost, interoperabilnost in druge lastnosti, kot je zahtevano v prodajni pogodbi;
 2. je primerno za poseben namen, za katerega ga potrošnik potrebuje in s katerim je potrošnik seznanil ponudnika najpozneje ob sklenitvi prodajne pogodbe, ponudnik pa je s tem soglašal;
 3. je dobavljeno skupaj z vsemi dodatki in navodili, vključno z navodili za namestitev, kot je določeno v prodajni pogodbi, ter
 4. je posodobljeno, kot je določeno v prodajni pogodbi.

(v nadaljevanju vse skupaj: subjektivne zahteve za skladnost blaga)

Poleg izpolnjevanja zahtev iz prejšnjega odstavka mora blago tudi:

 1. ustrezati namenom, za katere se običajno uporablja blago iste vrste, pri čemer je treba, kadar je to primerno, upoštevati druge predpise, tehnične standarde ali v primeru neobstoja takih tehničnih standardov panožne kodekse ravnanja, ki se uporabljajo za posamezni sektor;
 2. biti take kakovosti in ustrezati opisu vzorca ali modela, ki ju je ponudnik dal na razpolago potrošniku pred sklenitvijo prodajne pogodbe, kadar je to primerno;
 3. biti dobavljeno skupaj s takimi dodatki, vključno z embalažo, navodili za namestitev ali drugimi navodili, za katere lahko potrošnik razumno pričakuje, da jih bo prejel, kadar je to primerno in
 4. biti take količine ter imeti značilnosti in druge lastnosti, vključno v zvezi s trajnostjo, funkcionalnostjo, združljivostjo in varnostjo, kot je običajno za blago iste vrste in ki jih potrošnik lahko razumno pričakuje glede na naravo blaga in ob upoštevanju kakršne koli javne izjave, podane pri oglaševanju ali označevanju s strani ali v imenu ponudnika ali drugih oseb v predhodnih členih pogodbene verige, vključno s proizvajalcem, razen če ponudnik dokaže, da:

–            za javno izjavo ni vedel in od njega ni mogoče razumno pričakovati, da bi zanjo vedel,

–            je bila javna izjava do sklenitve prodajne pogodbe popravljena na enak ali primerljiv način, kot je bila podana ali

–            javna izjava ni mogla vplivati na odločitev za nakup blaga.

(v nadaljevanju vse skupaj: objektivne zahteve za skladnost blaga)

V primeru blaga z digitalnimi elementi ponudnik zagotovi, da je potrošnik obveščen o posodobitvah, vključno z varnostnimi posodobitvami, ki so potrebne za ohranjanje skladnosti blaga z digitalnimi elementi in so mu te posodobitve tudi dobavljene v obdobju:

–            ki ga potrošnik lahko razumno pričakuje glede na vrsto in namen blaga in digitalnih elementov ter ob upoštevanju okoliščin in narave pogodbe, kadar prodajna pogodba določa enkratno dobavo digitalne vsebine ali digitalne storitve ali

–            dveh let od dobave blaga z digitalnimi elementi, kadar prodajna pogodba določa nepretrgano dobavo digitalne vsebine ali digitalne storitve v določenem obdobju ali

–            v katerem je treba v skladu s prodajno pogodbo dobaviti digitalno vsebino ali digitalno storitev, kadar prodajna pogodba določa nepretrgano dobavo digitalne vsebine ali digitalne storitve v obdobju, daljšem od dveh let.

(v nadaljevanju vse skupaj: objektivne zahteve za skladnost blaga z digitalnimi elementi)

Kadar potrošnik v razumnem roku ne namesti posodobitev, dobavljenih v skladu s prejšnjim odstavkom tega člena, ponudnik ni odgovoren za neskladnost, ki je posledica samo tega, da ni bila opravljena ustrezna posodobitev, pod pogojem, da:

–            je ponudnik obvestil potrošnika o razpoložljivosti posodobitve in posledicah, če je potrošnik ne namesti ter

–            razlog za to, da potrošnik posodobitve ni namestil ali jo je napačno namestil, niso bila pomanjkljiva navodila za namestitev, ki so bila zagotovljena potrošniku.

Ponudnik ne odgovarja za neskladnost blaga, ki je posledica neizpolnjevanja objektivnih zahtev za skladnost blaga ali blaga z digitalnimi elementi, če je ponudnik potrošnika ob sklenitvi prodajne pogodbe posebej obvestil, da posamezna lastnost blaga odstopa od objektivnih zahtev za skladnost blaga, ter je potrošnik ob sklenitvi prodajne pogodbe izrecno in ločeno sprejel to odstopanje.

Če je namestitev sestavni del prodajne pogodbe in jo izvede ali je zanjo odgovoren ponudnik, se kakršna koli neskladnost, ki je posledica nepravilne namestitve blaga, šteje za neskladnost blaga. Če potrošnik blago, ki ga mora namestiti sam, nepravilno namesti zaradi pomanjkljivih navodil za namestitev, ki jih je zagotovil ponudnik ali v primeru blaga z digitalnimi elementi, ponudnik oziroma podjetje, ki dobavlja digitalno vsebino ali digitalno storitev, se kakršna koli neskladnost, ki je posledica nepravilne namestitve blaga, šteje za neskladnost blaga.

Kadar omejitev, ki je posledica kršitve pravic tretje osebe, zlasti pravic intelektualne lastnine, preprečuje ali omejuje uporabo blaga v skladu s 72., 73., 74. in 75. ZVPot-1, je potrošnik upravičen do jamčevalnih zahtevkov zaradi neskladnosti blaga v skladu s to točko Pogojev poslovanja, razen če drugi zakon določa ničnost ali razveljavitev prodajne pogodbe zaradi kršenja pravic tretjih oseb.

Ponudnik odgovarja za vsako neskladnost blaga, ki obstaja ob dobavi blaga in ki se pokaže v dveh letih od dobave blaga, kar se brez poseganja v objektivne zahteve za skladnost blaga z digitalnimi elementi uporablja tudi za blago z digitalnimi elementi (v nadaljevanju: jamčevalni rok).

V primeru blaga z digitalnimi elementi, pri katerem prodajna pogodba določa nepretrgano dobavo digitalne vsebine ali digitalne storitve v določenem obdobju, je ponudnik odgovoren za vsako neskladnost digitalne vsebine ali digitalne storitve, ki nastane ali se pokaže v dveh letih od dobave blaga z digitalnimi elementi. V primeru blaga z digitalnimi elementi, pri katerem prodajna pogodba določa nepretrgano dobavo digitalne vsebine ali digitalne storitve za obdobje, daljše od dveh let, je ponudnik odgovoren za vsako neskladnost digitalne vsebine ali digitalne storitve, ki nastane ali se pokaže v obdobju, v katerem je treba v skladu s prodajno pogodbo dobaviti digitalno vsebino ali digitalno storitev.

Če je predmet prodajne pogodbe rabljeno blago, se lahko potrošnik in potrošnik dogovorita za krajši rok odgovornosti ponudnika kot prodajalca, kot bilo predhodno opredeljeno, vendar ta rok ne sme biti krajši kot eno leto.

S pogodbeno določbo ni mogoče omejiti ali izključiti odgovornosti ponudnika kot prodajalca za neskladnost blaga, kot je opredeljena v zgornjih odstavkih te točke. Pogodbena določba, ki nasprotuje navedenemu, je nična.

Domneva se, da je neskladnost blaga obstajala že v času dobave, če se pokaže v enem letu od dobave blaga, razen če ponudnik kot prodajalec dokaže drugače ali če ta domneva ni združljiva z naravo blaga ali naravo neskladnosti. V primeru blaga z digitalnimi elementi, pri katerem prodajna pogodba določa nepretrgano dobavo digitalne vsebine ali digitalne storitve v določenem obdobju, ponudnik kot prodajalec nosi dokazno breme glede tega, ali je bila digitalna vsebina ali digitalna storitev skladna v obdobju, opredeljenem v osmem odstavku tega člena, če se neskladnost pokaže v tem obdobju.

V primeru neskladnosti blaga je potrošnik, ki je o neskladnosti blaga obvestil ponudnika, pod pogoji in v vrstnem redu iz te točke, upravičen da:

 1. zahteva od ponudnika brezplačno vzpostavitev skladnosti blaga,
 2. zahteva znižanje kupnine v sorazmerju z neskladnostjo ali odstopi od prodajne pogodbe in zahteva vračilo plačanega zneska.

Potrošnik lahko zadrži plačilo preostalega dela kupnine ali dela tega preostalega dela kupnine, dokler ponudnik ne izpolni svoje obveznosti iz te točke. Potrošnik to pravico uveljavlja z izjavo, s katero ponudnika obvesti o svoji odločitvi. V vsakem primeru ima potrošnik tudi pravico, da od ponudnika zahteva povrnitev škode, zlasti pa povračilo stroškov materiala, nadomestnih delov, dela, prenosa in prevoza blaga, ki nastanejo zaradi uveljavljanja jamčevalnega zahtevka skladno s tem odstavkom.

Potrošnik lahko od ponudnika zahteva, da v razumnem roku od trenutka, ko ponudnika obvesti o neskladnosti, ki ni daljši od 30 dni, brezplačno vzpostavi skladnost blaga brez znatnih nevšečnosti za potrošnika, pri čemer se upoštevata zlasti narava blaga in namen, za katerega potrošnik blago potrebuje. Navedeni rok se lahko podaljša na najkrajši čas, ki je potreben za dokončanje popravila ali zamenjave, vendar za največ 15 dni. Pri določitvi podaljšanega roka se upoštevajo narava in kompleksnost blaga, narava in resnost neskladnosti ter napor, ki je potreben za dokončanje popravila ali zamenjave. O številu dni za podaljšanje roka in razlogih za njegovo podaljšanje ponudnik obvesti potrošnika pred potekom roka navedenega v tem odstavku. Šteje se, da je skladnost blaga vzpostavljena brezplačno, če ponudnik nosi tudi plačilo potrebnih stroškov, ki nastanejo pri vzpostavitvi skladnosti blaga, zlasti stroške pošiljanja, prevoza, dela ali materiala. Da bi se vzpostavila skladnost blaga, lahko potrošnik izbere med popravilom blaga in zamenjavo blaga z novim brezhibnim blagom, razen če:

-          je izpolnitev izbranega jamčevalnega zahtevka nemogoča ali

-          izpolnitev izbranega jamčevalnega zahtevka predstavlja nesorazmerne stroške za ponudnika v primerjavi z drugim jamčevalnim zahtevkom ob upoštevanju vseh okoliščin.

Okoliščine iz druge alineje prejšnjega odstavka te točke so zlasti vrednost, ki bi jo imelo blago, če ne bi bilo neskladno, pomen neskladnosti in možnost, da bi se potrošniku brez znatnih nevšečnosti zagotovil drug jamčevalni zahtevek.

Ponudnik lahko zavrne potrošnikov jamčevalni zahtevek za vzpostavitev skladnosti blaga, če popravilo in zamenjava nista mogoča ali če bi mu povzročila nesorazmerne stroške ob upoštevanju vseh okoliščin, tudi tistih iz prejšnjega odstavka.

Kadar je za vzpostavitev skladnosti potrebno popravilo ali zamenjava blaga, da potrošnik blago na voljo ponudniku. Kadar je za vzpostavitev skladnosti potrebna zamenjava blaga, ponudnik zamenjano blago vzame nazaj na lastne stroške. Kadar je treba blago, ki je bilo nameščeno v skladu z njegovo naravo in namenom, preden se je pokazala neskladnost, za namene popravila ali zamenjave blaga odstraniti, obveznost popravila ali zamenjave blaga vključuje tudi odstranitev neskladnega blaga in namestitev nadomestnega ali popravljenega blaga oziroma kritje stroškov te odstranitve in nove namestitve. Potrošniku ni treba plačati za običajno uporabo zamenjanega blaga v obdobju pred zamenjavo.

Potrošnik lahko zahteva sorazmerno znižanje kupnine ali odstopi od prodajne pogodbe v katerem koli od naslednjih primerov:

-          ponudnik ni popravil ali zamenjal blaga ali, kadar je to ustrezno, ni končal popravila ali izvedel zamenjave blaga v skladu s tem zakonom oziroma je zavrnil potrošnikov jamčevalni zahtevek za vzpostavitev skladnosti blaga v skladu s pred prejšnjim odstavkom tega člena;

-          neskladnost obstaja, čeprav je ponudnik poskušal vzpostaviti skladnost;

-          narava neskladnosti je tako resna, da upravičuje takojšnje sorazmerno znižanje kupnine ali odstop od prodajne pogodbe ali

-          ponudnik je izjavil ali pa je iz okoliščin očitno, da ponudnik ne bo vzpostavil skladnosti blaga v razumnem roku ali brez znatnih nevšečnosti za potrošnika.

Ne glede na prejšnji odstavek lahko potrošnik odstopi od prodajne pogodbe in zahteva vračilo plačanega zneska, če se neskladnost pojavi v manj kot 30 dneh od dobave blaga. Če potrošnik zahteva sorazmerno znižanje kupnine, je znižanje kupnine sorazmerno zmanjšanju vrednosti blaga, ki ga je potrošnik prejel, v primerjavi z vrednostjo, ki bi jo imelo blago, če bi bilo skladno. Odstop od prodajne pogodbe potrošnik uveljavlja z izjavo, s katero ponudnika obvesti o odločitvi, da odstopa od prodajne pogodbe. Kadar se neskladnost nanaša le na del blaga, dobavljenega na podlagi prodajne pogodbe, in obstaja razlog za odstop od prodajne pogodbe v skladu s prvim ali drugim odstavkom te točke, lahko potrošnik odstopi od prodajne pogodbe v zvezi s tem blagom in katerim koli drugim blagom, ki ga je pridobil skupaj z neskladnim blagom, če od potrošnika ni mogoče razumno pričakovati, da bo obdržal le blago, ki je skladno. Kadar potrošnik odstopi od prodajne pogodbe, potrošnik ponudniku na stroške ponudnika vrne blago. Potrošnik ne more odstopiti od prodajne pogodbe, če je neskladnost zgolj neznatna. Dokazno breme glede tega, ali je neskladnost neznatna, nosi ponudnik.

Potrošnik lahko uveljavlja svoje pravice iz naslova neskladnosti, če o neskladnosti obvesti ponudnika v dveh mesecih od dneva, ko je bila neskladnost ugotovljena. Potrošnik v obvestilu o neskladnosti natančno opiše neskladnost. Obvestilo o neskladnosti lahko potrošnik ponudniku sporoči osebno v poslovalnici v Ljubljani, Trgovina Kakadu nakupovalni center Supernova Šiška, Cesta Ljubljanskih Brigad 33, v delovnem času trgovine, o čemer mu ponudnik izda potrdilo, ali ga pošlje ponudniku Kakadu d.o.o., Skladišče Kakadu, Celovška 280, 1000 Ljubljana. Potrošnik mora ponudniku omogočiti, da blago, za katerega potrošnik zatrjuje, da je neskladno, pregleda.

Če je obstoj neskladnosti blaga sporen, ponudnik o tem pisno obvesti potrošnika v osmih dneh od prejema jamčevalnega zahtevka potrošnika.

Kadar potrošnik odstopi od prodajne pogodbe, ponudnik potrošniku vrne plačan znesek nemudoma, vendar najpozneje v osmih dneh po prejemu blaga ali dokazila, da je potrošnik blago poslal nazaj. Kadar potrošnik zahteva sorazmerno znižanje kupnine, ponudnik vrne del kupnine v osmih dneh od prejema zahtevka za sorazmerno znižanje kupnine.

Pravice iz petnajstega odstavka te točke Pogojev poslovanja prenehajo v dveh letih od dneva, ko je potrošnik o neskladnosti blaga obvestil prodajalca.

Pogodba o opravljanju storitev je skladno z veljavno zakonodajo, ki ureja varstvo potrošnikov, pogodba, razen prodajne pogodbe, na podlagi katere se ponudnik zaveže opraviti storitev za potrošnika, potrošnik pa se zaveže, da bo za to plačal določeno ceno. V primeru nepravilnosti pri opravljeni storitvi lahko potrošnik, ki je o tem obvestil ponudnika:

-          zahteva neodplačno odpravo nepravilnosti pri opravljeni storitvi;

-          zahteva ponovno izvedbo storitve;

-          zahteva vračilo dela kupnine v sorazmerju z nepravilnostmi pri opravljeni storitvi ali

-          odstopi od pogodbe in zahteva vračilo plačanega zneska.

Roki, ki so določeni za odgovornost ponudnika za neskladnost blaga, se smiselno uporabljajo tudi za izvajanje storitve, če s posebnim zakonom ni določen daljši rok.

Če obstoj nepravilnosti pri opravljeni storitvi ni sporen, ponudnik čimprej, vendar najpozneje v osmih dneh, ugodi potrošnikovi zahtevi iz predhodnega odstavka te točke. Ponudnik pisno odgovori potrošniku na zahtevo najpozneje v osmih dneh po njenem prejemu, če je obstoj nepravilnosti pri opravljeni storitvi sporen.

13.2.2.  Obvezno jamstvo iz naslova stvarnih napak na blagu in izvedenih storitvah – velja za ne potrošnike

Glede jamstva iz naslova stvarnih napak na blagu in izvedenih storitvah v razmerju do oseb, ki se ne štejejo za potrošnike, uporabljajo določila vsakokrat veljavnega Obligacijskega zakonika, ki opredeljujejo odgovornost za stvarne napake.

13.2.3.  Postopek uveljavljanja neskladnosti blaga ali storitev oz. stvarnih napak

Kupec in kupec potrošnik mora ponudnika obvestiti o neskladnosti blaga oz. stvarnih napakah na blagu ali nepravilnosti pri opravljeni storitvi skupaj z njenim natančnim opisom in s predložitvijo kopije računa oziroma navedbo podatkov, na podlagi katerih je mogoče identificirati nakup in specificirati blago oz. storitev. Kupec lahko uveljavlja svoje pravice iz naslova jamstva za skladnost blaga oz. stvarnih napak, če o neskladnosti oz. stvarnih napakah na blagu oz. nepravilnosti o opravljeni storitvi obvesti ponudnika v zakonsko določenem roku. Kupec mora ponudniku oz. zastopniku ponudnika ali pooblaščenemu serviserju, ki ga določi ponudnik, omogočiti pregled blaga oz. opravljene storitve. Kupec potrošnik najlažje uveljavlja neskladnost blaga oz. izvedbo storitve z izpolnitvijo Obrazec za uveljavljanje pravic kupca iz naslova neskladnosti blaga ali storitve - prenesite TUKAJ.

Če blago v pregled zaradi obstoja neskladnosti oz. stvarnih napak pošiljate po pošti, ga ustrezno zaščitite, in s tem pripravite za varen transport. Reklamirano blago lahko vrnete po pošti na naslov Kakadu d.o.o., Skladišče Kakadu, Celovška 280, 1000 Ljubljana. Reklamirano blago lahko prinesete tudi osebno v poslovalnico v Ljubljani, Trgovina Kakadu nakupovalni center Supernova Šiška, Cesta Ljubljanskih Brigad 33, v delovnem času trgovine. Najlažje je, če izjavo za uveljavljanje neskladnosti blaga oz. obrazec za uveljavljanje pravic kupca iz naslova neskladnosti blaga ali storitve priložite blagu.

Glede obveznega jamstva za skladnost blaga in digitalne vsebine ali digitalne storitve ter nepravilnosti pri opravljeni storitvi se v razmerju do potrošnikov uporabljajo določila vsakokrat veljavnega Zakona o varstvu potrošnikov, v razmerju do oseb, ki se ne štejejo za potrošnike, pa se uporabljajo določila vsakokrat veljavnega Obligacijskega zakonika, ki opredeljujejo odgovornost za stvarne napake.

13.3.     GARANCIJA

 

Pravico in obveznosti iz naslova garancije urejajo določila vsakokrat veljavnega Zakona o varstvu potrošnikov in Obligacijskega zakonika.

Blago ima garancijo, če je tako navedeno na garancijskem listu, računu ali na oglaševalskih sporočilih, ki so na voljo ob sklenitvi pogodbe ali pred tem, oz. je tako določeno z veljavnimi predpisi. Dajalec garancije (v nadaljevanju tudi: garant) jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje posameznega blaga v garancijskem roku, pod pogojem, da boste blago uporabljali skladno z njegovim namenom in skladno s priloženimi navodili za uporabo in sestavo blaga. Garancijski rok začne teči z dnem izročitve blaga kupcu.

Če blago, za katero je izdana obvezna garancija, ne izpolnjuje specifikacij ali nima lastnosti, navedenih v garancijskem listu ali oglaševalskem sporočilu, lahko potrošnik najprej zahteva odpravo napak. Če napake niso odpravljene v skupno 30 dneh od dneva, ko je proizvajalec ali pooblaščeni servis od potrošnika prejel zahtevo za odpravo napak, mora proizvajalec potrošniku brezplačno zamenjati blago z enakim, novim in brezhibnim blagom.

Rok iz prejšnjega odstavka se lahko podaljša na najkrajši čas, ki je potreben za dokončanje popravila ali zamenjave, vendar za največ 15 dni. Pri določitvi podaljšanega roka se upoštevajo narava in kompleksnost blaga, narava in resnost neskladnosti ter napor, ki je potreben za dokončanje popravila ali zamenjave. O številu dni za podaljšanje roka in razlogih za njegovo podaljšanje proizvajalec obvesti potrošnika pred potekom roka iz prejšnjega odstavka. Če proizvajalec v roku ne popravi ali ne zamenja blaga z novim, lahko potrošnik zahteva vračilo celotne kupnine od proizvajalca ali zahteva sorazmerno znižanje kupnine.

Če potrošnik zahteva sorazmerno znižanje kupnine, je znižanje kupnine sorazmerno zmanjšanju vrednosti blaga, ki ga je potrošnik prejel, v primerjavi z vrednostjo, ki bi jo imelo blago, če bi bilo skladno.

Ne glede na zgoraj navedeno, lahko potrošnik zahteva vračilo plačanega zneska od proizvajalca, če se neskladnost pojavi v manj kot 30 dneh od dobave blaga.

Če želite uveljavljati garancijo, lahko to storite neposredno pri garantu ali pri pooblaščenem servisu, navedenem na garancijski listu. Podrobna navodila za uveljavljanje garancije preberite na k blagu priloženem garancijskem listu.

Ob uveljavljanju garancije pri ponudniku, kar velja le v primerih, ko je dajalec garancije ponudnik, je kupec dolžan podati pisno
izjavo ali predložiti ustrezno in popolno izpolnjen Obrazec za uveljavljanje garancije, v katerem se navedejo zahtevani podatki in
zapiše ugotovotve kupca glede nedelovanja blaga ter priloži garancijski list in kopija računa oz. drugega dokazila o opravljenem
nakupu in specifikaciji blaga. Kupec mora ponudniku oz. pooblaščenem servisu omogočiti pregled blaga.

Pravice iz točke 13.3. "Garancija" pripadajo tudi kupcem, ki niso potrošniki.

Če blago v garancijsko popravilo pošiljate po pošti, ga ustrezno zaščitite, in s tem pripravite za varen transport. Najlažje je, če izjavo oz. obrazec za uveljavljanje garancije priložite blagu.

V primeru, da je garant ponudnik, lahko blago za katero uveljavljate garancijo ponudniku pošljete po pošti na naslov Kakadu d.o.o., Skladišče Kakadu, Celovška 280, 1000 Ljubljana ali mu ga prinesete osebno v poslovalnico v Ljubljani, Trgovina Kakadu nakupovalni center Supernova Šiška, Cesta Ljubljanskih Brigad 33, v delovnem času trgovine.

Ponudnik ni usposobljen za tehnično presojo glede morebitnih okvar in tako tudi ne more odločati o zamenjavi izdelka v okvari brez mnenja pooblaščenega servisa.

 

14. INFORMACIJE O PRITOŽBENEM POSTOPKU PONUDNIKA

Ponudnik si prizadeva za zadovoljstvo svojih uporabnikov in kupcev, in se zato trudi nenehno izboljševati kakovosti svojega poslovanja, vseeno pa se lahko zgodi, da je ponudnikovo ravnanje drugačno od pričakovanj uporabnikov ali kupca. V kolikor se to zgodi in bi želeli oddati pritožbo, smo za vas pripravili možnosti, kot opredeljeno v nadaljevanju:

- Uporabniki in kupci lahko pritožbe podate pisno na sedež podjetja Kakadu d.o.o., Pilonova 34, 1000 Ljubljana, ali preko e-pošte [email protected].

Na vaše pritožbe bomo skušali odgovorili v najkrajšem možnem času. O vaši pritožbi bo odločala dvočlanska komisija, ki jo za vsako pritožbo posebej sestavi direktor ponudnika.


Za vsa pojasnila v zvezi z informacijami o pritožbenem postopku, se lahko obrnete na sedež ponudnika  ali preko telefona 051-346-955.


Za nerešljive spore je pristojno stvarno in krajevno pristojno sodišče tožnika. Vseeno upamo, da nas boste pred uporabo sodne poti kontaktirali. Verjamemo, da bomo našli lažjo rešitev za obe strani.

 

Za spore, ki izvirajo ali so v zvezi uporabo ali nakupi v spletni trgovini Kakadu.si se uporablja slovensko pravo.

15. SPORI in TEŽAVE

Kakadu spoštuje zakonodajo o varstvu potrošnikov ter ostalo relevantno zakonodajo in se trudi postati najbolj prijazna otroška spletna trgovina v Sloveniji. Sporov si res ne želimo. V primeru težav vas prosimo, da nas nemudoma pokličete na 051-346-955, pošljete email na [email protected]. Postopek je seveda zaupen. Zavedamo se, da je bistvena značilnost potrošniških sporov nesorazmernost med ekonomsko vrednostjo zahtevka in potrebnim časom ter stroški, ki nastanejo zaradi reševanja spora, kar je tudi glavna ovira, da potrošnik ne sproži spora pred sodiščem. Zato si prizadevamo po svojih najboljših močeh, da se morebitni spori rešijo izvensodno in sporazumno. Postopek reševanja spora je podrobno opisan v zgornjem poglavju.

16. ZUNAJ SODNO REŠEVANJE POTROŠNIŠKIH SPOROV – velja za potrošnike

Ponudnik za razmerje, izhajajoč iz teh Pogojev poslovanja, ne priznava izvajalcev zunaj sodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga potrošnik lahko sprožil skladno z zakonodajo s področja zunaj sodnega reševanja potrošniških sporov.

17. PLATFORMA ZA SPLETNO REŠEVANJE POTROŠNIŠKIH SPOROV – velja za potrošnike

Ponudnik, kot podjetje, ki se ukvarja s spletno prodajo, objavlja elektronsko povezavo na platformo za spletno reševanje potrošniških sporov (SRPS). Platforma je na voljo na elektronski povezavi http://ec.europa.eu/odr.

 18. VAROVANJE PODATKOV

Lastnik spletnega mesta Kakadu.si (Kakadu d.o.o.) zagotavlja varovanje osebnih podatkov, ki  bodo uporabljeni izključno v namene obveščanja o poteku naročila (v primeru, da obiskovalec v spletni trgovini opravi nakup) ter na željo kupca za obveščanje o novih izdelkih in akcijah. Lastnik jamči, da bodo podatki obiskovalcev in uporabnikov uporabljeni le v namen nemotenega poteka naročil in ne bodo predani tretji osebi.
V primeru težav oz. nejasnosti pri uporabi spletnega mesta si lastnik spletnega mesta pridržuje pravico do stika s potrošnikom prek sredstev komunikacij na daljavo.

Obiskovalec z izvedeno registracijo dovoljuje lastniku spletnega mesta zbiranje in uporabo osebnih podatkov, ki jih vnese pri registraciji. Vsi podatki, ki jih obiskovalec navede pri registraciji, so namenjeni le poslovanju ponudnika, ki jih ne posreduje v druge namene ali tretji osebi. Trajno hranimo podatke, ki jih je obiskovalec vnesel ob registraciji v računalniški sistem, ki je ustrezno varovan in zaščiten. Ob morebitnem "vdoru" v računalniški sistem ne nosimo odgovornosti!

 

Obdelava osebnih podatkov

Za potrebe poslovanja ponudnik zbira naslednje uporabnikove podatke:

          •         ime in priimek,

          •         naslov in kraj bivanja,

          •         naslov elektronske pošte (uporabniško ime),

          •         kontaktno telefonsko številko,

          •         geslo v šifrirani obliki,

          •         ter ostale podatke, ki jih vnesete na relevantne obrazce na spletni strani.

 

Z registracijo in/ali z oddajo naročila na spletni strani izrecno soglašate, da lahko ponudnik pridobljene osebne podatke (ime in priimek, naslov prebivališča, elektronski naslov, kontaktna telefonska številka in morebitne druge podatke, ki ste jih ponudniku posredovali za namene izpolnitve pogodbe – naročila), razen za namene pogajanj za sklenitev pogodbe ali za izpolnitev pogodbe – naročila (kot določeno v 10. členu veljavnega Zakona o varstvu osebnih podatkov), uporabi tudi za namene neposrednega trženja prek vseh oglaševalskih kanalov, ki jih uporablja ponudnik (obveščanje prek telefona, SMS in drugih mobilnih sporočil, tiskanih medijev, nenaslovljene in naslovljene direktne pošte, elektronske pošte itd.), ter za potrebe z neposrednim trženjem povezane statistične in tržne analize, marketinško profiliranje in segmentacijo. Na ta način bomo poskrbeli, da boste o naših aktualnih ponudbah ves čas primerno obveščeni, hkrati pa boste obveščeni zgolj o ponudbah izdelkov, ki najbolj ustrezajo vašim željam.

Soglasje za obdelavo osebnih podatkov lahko kadarkoli brezplačno prekličete s klicem na telefonsko številko 040792979 

Preklic soglasja za neposredno trženje prek elektronske pošte uredite:

 • s posredovanjem povratne elektronske pošte – kot odgovor na konkretno elektronsko sporočilo, ki ga ob vsakokratni izvedbi neposrednega trženja prejme s strani ponudnika, in/ali;

          •         z izpolnitvijo spletnega obrazca, povezava do katerega je navedena v vsakem elektronskem sporočilu, ki ga ob izvedbi neposrednega trženja prejme s strani ponudnika.

Ponudnik bo vašo željo po preklicu upošteval in najkasneje v 15 dneh dosledno uredil preklic soglasja za namen neposrednega trženja prek dotičnega oziroma vseh oglaševalskih kanalov ter vas o tem v nadaljnjih petih dneh pisno ali na drug dogovorjen način obvestil. Pri tem ne nastanejo nobeni stroški. 

 

Ponudnik bo kot upravljavec vse pridobljene osebne podatke obdeloval in varoval v skladu z vsakokrat veljavno relevantno zakonodajo, trenutno veljavnima:

          •         Zakon o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07) in

          •         Zakon o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12, 110/13, 40/14, 54/14 in 81/15),

ter v skladu z morebitnimi notranjimi akti, sprejetimi na podlagi relevantne zakonodaje. 

Hkrati se zavezuje, da pridobljenih osebnih podatkov ponudnik ne bo posredoval tretjim osebam, razen pogodbenim obdelovalcem, s katerimi bo predhodno sklenil pisno pogodbo o obdelavi osebnih podatkov.

19. AVTORSKE PRAVICE

Spletna trgovina Kakadu.si je v lasti podjetja Kakadu d.o.o. Vse pravice so pridržane. Vsebine na spletnih straneh lahko vsebujejo gradivo, katerega avtorske pravice so lahko tudi last tretjih oseb. Zato je vsakršno posredovanje informacij iz spletnih strani dovoljeno samo s pismeno odobritvijo lastnika oz. ponudnika.

Pridržujemo si pravico do spremembe Pogojev poslovanja brez predhodnega obvestila.

20. ODVEZA ODGOVORNOSTI

Vsebino, objavljeno v spletni trgovini Kakadu.si, je dovoljeno uporabljati le v nekomercialne namene. Reproduciranje vsebine, brez pisne odobritve ponudnika ni dovoljeno.

Ponudnik si bo prizadeval zagotavljati kar najbolj ažurno in natančno vsebino spletne trgovine Kakadu.si, vendar ne prevzema nobenih odgovornosti za njeno ažurnost in/ali natančnost, prav tako tudi ni odgovoren za občasno nedelovanje spletne strani.

Uporabniki uporabljajo vso objavljeno vsebino na lastno odgovornost.

Ponudnik ali katera koli druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi spletne trgovine Kakadu.si, ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi izhajala iz dostopa do uporabe ali nemožnosti uporabe informacij na spletnih straneh spletne trgovine Kakadu.si, ali za kakršne koli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini. Ta določba pa ne izključuje odgovornosti za škodo, ki je povzročena uporabniku, ki se skladno z zakonom, ki ureja pravice potrošnikov, šteje za potrošnika, namenoma ali iz malomarnosti.

Za prikaz določenih funkcionalnosti se v spletni trgovini Kakadu.si uporablja neodvisne zunanje storitve in aplikacije.

Za uporabo teh storitev veljajo pogoji uporabe zunanje storitve, ki jih določa lastnik storitve ali aplikacije, ponudnik.

Objavljene fotografije in videoposnetki so simbolični in ne zagotavljajo lastnosti izdelka.

Uporabnik je odgovoren za vse aktivnosti, opravljene z uporabo njegovega uporabniškega računa ali njegove elektronske pošte.

Ob vsakršni nepooblaščeni uporabi ali utemeljenem sumu, da je do tovrstnega dostopa prišlo, mora o tem nemudoma obvestiti ponudnika. Ponudnik ni odgovoren za škodo, ki bi jo uporabnik utrpel zaradi nepooblaščene uporabe uporabniškega računa ali gesla, s katerim je registriran ali zaradi nepooblaščene uporabe elektronske pošte uporabnika.

Uporabnik se zaveže, da bo spletno trgovino Kakadu.si uporabljal skladno s Pogoji poslovanja, da bo zagotavljal tajnost gesel ter da bo upošteval pravila in obvestila, objavljena na spletni strani www.kakadu.si.

Ponudnik ne odgovarja za morebitne napake in škodo, ki so posledica posredovanja napačnih podatkov in/ali drugega delovanja iz sfere uporabnika, npr. ob registraciji ali prijavi v spletno trgovino Kakadu.si.

Ponudnik si pridržuje pravico, da kadar koli brez predhodnega opozorila spremeni, doda ali odstrani vsebine, objavljene v spletni trgovini Kakadu.si. Vsi uporabniki vso objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost, pri čemer morajo poskrbeti tudi za ustrezno zaščito podatkov na svojem računalniku ali drugi tovrstni napravi.

Spletna trgovina Kakadu.si stremi k najvišji mogoči stopnji ažurnosti in pravilnosti objavljenih podatkov na Kakadu.si.  Kljub temu lahko zmanjšana stopnja delovanja uporabljene tehnološke rešitve, vnos, prenos ali pa kakršnakoli druga obdelava podatkov povzroči napako, ki je prikazana na spletni strani. V primeru, da obiskovalec spletne strani ocenjuje, da gre za napačno prikazan podatek, nam to prosim sporočite na [email protected].

V takem primeru bomo kupca obvestili o spremembah in mu omogočili odstop od pogodbe ali menjavo naročenega.

Ponudnik ni odgovoren za občasno nedelovanje spletne trgovine iz razlogov višje sile ter za vsebino mnenj o artiklih, ki jih napišejo kupci spletne trgovine Kakadu.si Prav tako ne odgovarjamo za manjša odstopanja na priloženih slikah artiklov zaradi različnih resolucij ekrana. Za morebitne napake se iskreno opravičujemo. Pridržujemo si pravico do odstopa od pogodbe v primeru očitnih napak. Kot očitna napaka se šteje napaka v bistvenih lastnostih artikla in vse zmote, ki se po običajih v trgovini ali po namenu strank štejejo za odločilne ter jih ponudnik v primeru takšne vednosti ne bi potrdil oziroma sklenil pogodbe. To vključuje tudi očitne napake v ceni, seštevanje kod itd.

21. KONČNE DOLOČBE

Ponudnik si pridružuje pravico kadar koli spremeniti Pogoje poslovanja. Vsakokrat veljavni pogoji poslovanja so objavljeni na spletni strani https://www.kakadu.si.

Kupec mora pred oddajo posameznega naročila preko spletne trgovine Kakadu.si Pogoje poslovanja in Pravila zasebnosti prebrati in potrditi strinjanje z njihovo vsebino, sicer ne bo mogel izvesti nakupa oz. oddati naročila.

Ti Pogoji poslovanja začnejo veljati in se uporabljati z dnem 26.1.2023. Z dnem uveljavitve teh pogojev poslovanja prenehajo veljati Splošni pogoji poslovanja spletne otroške trgovine Kakadu.si, veljavni z dne 1.1.2015.

                                                                                                                      KAKADU d.o.o.

Želimo vam prijetno nakupovanje :)

Vaša online otroška trgovina Kakadu.

 

 

Splošni pogoji v nagradnih igrah

Splošne določbe

 

Skladno s temi pravili prirejamo nagradne igre (v nadaljevanju nagradna igra) na socialnih omrežjih Facebook in Instagram.

Namen nagradnih iger je krepiti prepoznavnost otroške spletne trgovine Kakadu.si preko socialnega omrežja Facebook/Instagram.

Nagradna igra poteka v omrežju Facebook ali Instagram, vendar Facebook oz. Instagram ni njen pokrovitelj, niti igra ni na kakršenkoli način povezana s tem socialnim omrežjem.

Organizator nagradne igre je podjetje Kakadu d.o.o., Pilonova ulica 34, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju organizator ali otroška trgovina Kakadu).

Nagradna igra poteka na www.facebook.com/kakadu.si oz. www.instagram.com/kakadu.si, glasuje lahko vsak uporabnik, ki je všečkal (je fan) facebookove ali instagramove strani Kakadu.si.

Vsak udeleženec lahko glasuje le enkrat in le za en izdelek. V nasprotnem primeru bo izločen iz nagradne igre.

Organizator bo zmagovalca razglasil v roku 1 tedna po zaključku nagradne igre – na zidu omrežja Facebook (www.facebook.com/kakadu.si) ali na zidu omrežja Instagram in preko e-pošte.

Pogoji sodelovanja v nagradnih igrah

Za sodelovanje v nagradni igri mora udeleženec (če tega še ni storil predhodno) klikniti gumb "Všeč mi je/Like" na Kakadu.si fan page-u na Facebook-u ali Instagramov - v skladu s konkretnimi navodili nagradne igre.

V nagradni igri lahko sodelujejo vsi, ki so vključeni v fan page Kakadu.si na Facebook-u ali Instagram - odvisno od konkretnih navodil v nagradni igri. V nagradni igri lahko sodelujejo osebe s stalnim ali začasnim bivališčem v Republiki Sloveniji, ki so starejše od 18 let in sprejemajo pogoje sodelovanja v nagradni igri.

Sodelovanje v nagradni igri ni pogojeno z nakupom in ga otroška trgovina Kakadu ne zaračunava. Sodelujoči sami nosijo vse stroške sodelovanja (kot npr. stroške prenosa podatkov, dostopa do svetovnega spleta,...).

V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni in druge osebe, ki opravljajo delo v podjetju Kakadu d.o.o. in njihovi ožji družinski člani.

Vsak udeleženec lahko glasuje le enkrat in le za en izdelek. V nasprotnem primeru bo izločen iz nagradne igre.

Organizator bo zmagovalca razglasil v roku 1 tedna po zaključku nagradne igre. – na zidu Kakadu facebooka ali Instagrama (odvisno od konkretne nagradne igre) in preko e-pošte.

Vsak udeleženec nagradne igre se s svojim sodelovanjem strinja s pravili nagradne igre.

Potek nagradne igre

Podrobna predstavitev in potek nagradne igre je na voljo na Facebooku ali Instagramu in sicer na 

Profilu Kakadu.si. Prav tako tudi datum pričetka in zaključka nagradne igre.

 

V primeru navedbe nepopolnih, nepravilnih ali neresničnih podatkov si

organizator pridržuje pravico, da udeležencu sodelovanje v nagradni igri zavrne ali ga iz nagradne igre izključi.

Udeleženec izgubi pravico do nagrade, če organizator ugotovi, da:

udeleženec ni izpolnjeval pogojev sodelovanja;

je udeleženec kršil pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri;

udeleženec ne želi izpolniti obveznosti v skladu s temi pogoji ali pogoji na Kakadu facebook ali jih ni izpolnil pravočasno;

V primeru, ko udeleženec izgubi pravico do nagrade, organizator presodi, ali bo nagrado podelil komu drugemu ali ne

 

Nagrade, izbiranje nagrajencev in obveščanje nagrajencev

Za izvedbo nagradne igre in nadzor nad njenim potekom ter izbor nagrajencev skrbi komisija v sestavi treh članov, ki so predstavniki organizatorja.

 

Žrebanje nagrajenca bo potekalo na naslovu organizatorja (Pilonova ulica 34, 1000 Ljubljana) najkasneje 7 dni po zaključku nagradne igre, .

Nagrade niso zamenljive za drugo vrsto nagrade, izplačljive v gotovini ali prenosljive na tretje osebe.

Nagrade so predstavljene v besedilu razpisa nagradne igre na Facebook profilu ali Instagramu, kjer nagradna igra tudi poteka.

 

Nagrajenci bodo o izidu v roku 1 tedna po zaključku nagradne igre obveščeni na na Facebook ali Instagram fan page-u Kakadu.si. V kolikor bomo imeli e-naslov zmagovalca – bo o nagradi obveščen tudi preko e-maila. Otroška trgovina Kakadu si pridružuje pravico, da nagrajenca ob objavi na zidu/wall Facebook fan page-a Kakadu.si tudi označi/tag-a.
Seznam nagrajencev bo objavljen na Facebook Kakadu najkasneje v

treh dneh po žrebanju nagrad.

(4) Rezultati nagradne igre so dokončni. Pritožba nanje ni mogoča.

Prevzem nagrade in akontacija dohodnine

Nagrade so obdavčene po Zakonu o dohodnini. Akontacijo dohodnine v zvezi z nagrado bo odvedel organizator nagradne igre.

Nagrada se prevzame v trgovini Kakadu- cesta Ljubljanske brigade 33 po predhodni najavi.

Obveznosti nagrajenega

Zmagovalec nagradne igre mora organizatorju v roku 7 dni po razglasitvi posredovati svoje osebne podatke (ime, priimek, naslov stalnega prebivališča, davčno številko, elektronski naslov in telefonsko številko).

Če zmagovalec organizatorju ne posreduje navedenih podatkov, od njega ni upravičen zahtevati izročitve nagrade. Organizator je v tem primeru prost vseh obveznosti, ki jih ima do zmagovalca na podlagi teh pravil.

Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če ugotovi, da je udeleženec v igri sodeloval v nasprotju s temi pravili.

Nagrade ni mogoče zamenjati za denar ali drug izdelek.

Prevzem nagrade je možen po vnaprejšnjem dogovoru vsak dan v trgovini Kakadu, Cesta ljubljanske brigade 33. Nagrado se lahko dobitniku tudi pošlje na njegove stroške.

Zasebnost in varstvo podatkov

Zmagovalec dovoljuje objavo svojega imenain priimka na www.facebook.com/kakadu.si ali na instagramu.

Varstvo podatkov

Sodelujoči v nagradni igri organizatorju kot upravljavcu dovoljuje, da, do preklica sodelujočega, vodi, vzdržuje in obdeluje zbirko zbranih osebnih podatkov sodelujočih in registriranih uporabnikov v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS št. 86/04 in 67/07). Organizator zagotavlja varstvo osebnih podatkov po zakonu. Upravljavec zbirke lahko obdeluje zbrane osebne podatke za namene obveščanja o nagradnem natečaju in ostalih akcijah spletne trgovine kakadu.si.

Organizator se zavezuje, da podatkov ne bo posredoval tretjim osebam, razen če je to potrebno zaradi izvedbe nagradne igre. V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa svojih osebnih podatkov v zbirki podatkov, skladno z veljavnimi predpisi.

Organizator lahko obdeluje zbrane podatke (ime, priimek naslov, e-pošta) za namene obveščanja o nagradni igri in za namene obveščanja in namene obveščanja o ponudbi, novostih in ugodnostih ter za druge trženjske namene.

S sodelovanjem v nagradni igri uporabnik soglaša, da mu lahko podjetje Kakadu d.o.o. pošilja brezplačna splošna obvestila vezana na nagradno igro in ponudbo preko elektronske pošte do preklica tega soglasja. Otroška trgovina Kakadu se obvezuje, da bo podatke obdeloval in varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Uporabnik lahko od organizatorja kadarkoli zahteva, da v 14 dneh od prejema obvestila preneha uporabljati njegove osebne podatke. To stori pisno (Kakadu d.o.o., Pilonova 34, 1000 Ljubljana ali preko elektronske pošte na naslov [email protected] – s pripisom ODJAVA.

Pristojnost sodišča

Za vse spore je pristojno Sodišče v Ljubljani, Republika Slovenija.

AKTUALNE NAGRADNE IGRE

 

Organizator nagradnih iger je Kakadu d.o.o. udeleženec nagradne igre pa fizična oseba, ki sodeluje. Dobitnike nagrad določi random.org. s pomočjo komisije.

Za sodelovanje v nagradni igri ni potreben nakup v trgovini Kakadu.

Udeleženci nagradne igre so lahko državljani Republike Slovenije. V nagradni igri ne morejo sodelovati osebe, zaposlene pri organizatorju nagradne igre in njihovi ožji družinski člani. Pravne osebe ne morejo biti udeleženec nagradne igre. V nagradni igri ne morejo sodelovati osebe, ki ne sprejmejo pravil nagradne igre. Šteje se, da je udeleženec sprejel pravila nagradne igre s tem, ko je sodeloval v razpisani nagradni igri.

Ngradno žrebanje: n udeleženec lahko v nagradnem žrebanju sodeluje samo enkrat. Rezultat žreba je dokončen. Pritožba ni mogoča. Dobitnik je o zmagi obveščen v komentarju pod objavo.

Obveznosti izžrebanca: Izplačilo nagrade v gotovini ni možno, ravno tako je ni mogoče zamenjati za drug artikel. Dobitnik je dolžan organizatorju nagradne igre v pisni obliki (e-pošta) posredovati svoje osebne podatke – ime, priimek, naslov, e-naslov in telefonsko ter davčno številko, vse najkasneje v dveh (2) dneh po prejemu obvestila, da je dobitnik nagrade. Plačilo vseh davkov od nagrad (vključno z DDV-jem) je odgovornost organizatorja. Organizator bo dobitnikom nagrad poslal potrdilo v skladu z zakonom o dohodnini in pravilnikom o dostavi podatkov za odmero dohodnine. Nagrajenec je dolžan prijaviti vrednost nagrade v napoved za odmero dohodnine. Ob prevzemu nagrade je nagrajenec dolžan izpolniti izjavo o prevzemu nagrade. Organizator ni odgovoren za davke, ki se lahko pojavijo v povezavi s kakšnimi drugimi nagradami. V kolikor nagrajenec ne izpolni vseh obveznosti, se šteje, da nagrajenec nagrade ne želi sprejeti ter je tako organizator v razmerju do nagrajenca prost vseh obveznosti po tej nagradni igri in pridobi pravico z nagrado razpolagati v kakršenkoli drug namen. Nagrade niso prenosljive. V kolikor organizator nagradne igre v roku treh (3) delovnih dni od trenutka, ko dobitniku pošlje obvestilo o tem, da je bil izžreban, iz katerega koli razloga (npr.: dobitnik izjavi, da nagrade ne želi sprejeti, naslov ali elektronski naslov je nepopoln ali napačen ipd.) ne prejme vseh potrebnih podatkov ter izjave, da želi prejeti nagrado, se šteje, da dobitnik nagrade ne želi sprejeti ter je tako organizator v razmerju do izžrebanca prost vseh obveznosti po tej nagradni igri in pridobi pravico z nagrado razpolagati v kakršenkoli drug namen.

Varstvo osebnih podatkov: Organizator nagradne igre vse osebne podatke, ki jih ob izvedbi nagradne igre pridobi od udeležencev, varuje v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov. Organizator sme osebne podatke, pridobljene od udeležencev uporabljati izključno za namene, za katere so bili pridobljeni. Udeleženec nagradne igre soglaša, da mu organizator lahko pošilja obvestila v zvezi s ponudbo organizatorja. Udeleženec oziroma njegov skrbnik ali zakoniti zastopnik lahko kadarkoli prekliče svoje soglasje za uporabo osebnih podatkov, pridobljenih v nagradni igri za namene neposrednega trženja. Organizator nagradne igre si pridržuje pravico, da podelitev nagrad organizira kot javni dogodek. S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec dovoljuje, da se njegovo ime in naslov uporabijo v avdio, foto in video materialu organizatorja nagradne igre. Izžrebanec dovoljuje organizatorju nagradne igre objavo svojih osebnih podatkov v sredstvih javnega obveščanja in na svetovnem spletu z namenom obveščanja o rezultatih žrebanja oziroma prevzema nagrade.

Objava pravil nagradne igre: Udeleženci nagradne igre z oddajo svojih podatkov prek vnosne forme na tej strani soglašajo, da so s pravili seznanjeni in se zavezujejo, da bodo ravnali v skladu s pravili nagradne igre. V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti štejejo ta pravila za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki.

 

AKTUALNE NAGRADNE IGRE

Organizator nagradnih iger je Kakadu d.o.o. udeleženec nagradne igre pa fizična oseba, ki sodeluje. Dobitnike nagrad določi random.org. s pomočjo komisije.

Za sodelovanje v nagradni igri ni potreben nakup v trgovini Kakadu.

Udeleženci nagradne igre so lahko državljani Republike Slovenije. V nagradni igri ne morejo sodelovati osebe, zaposlene pri organizatorju nagradne igre in njihovi ožji družinski člani. Pravne osebe ne morejo biti udeleženec nagradne igre. V nagradni igri ne morejo sodelovati osebe, ki ne sprejmejo pravil nagradne igre. Šteje se, da je udeleženec sprejel pravila nagradne igre s tem, ko je sodeloval v razpisani nagradni igri.

Ngradno žrebanje: n udeleženec lahko v nagradnem žrebanju sodeluje samo enkrat. Rezultat žreba je dokončen. Pritožba ni mogoča. Dobitnik je o zmagi obveščen v komentarju pod objavo.

Obveznosti izžrebanca: Izplačilo nagrade v gotovini ni možno, ravno tako je ni mogoče zamenjati za drug artikel. Dobitnik je dolžan organizatorju nagradne igre v pisni obliki (e-pošta) posredovati svoje osebne podatke – ime, priimek, naslov, e-naslov in telefonsko ter davčno številko, vse najkasneje v dveh (2) dneh po prejemu obvestila, da je dobitnik nagrade. Plačilo vseh davkov od nagrad (vključno z DDV-jem) je odgovornost organizatorja. Organizator bo dobitnikom nagrad poslal potrdilo v skladu z zakonom o dohodnini in pravilnikom o dostavi podatkov za odmero dohodnine. Nagrajenec je dolžan prijaviti vrednost nagrade v napoved za odmero dohodnine. Ob prevzemu nagrade je nagrajenec dolžan izpolniti izjavo o prevzemu nagrade. Organizator ni odgovoren za davke, ki se lahko pojavijo v povezavi s kakšnimi drugimi nagradami. V kolikor nagrajenec ne izpolni vseh obveznosti, se šteje, da nagrajenec nagrade ne želi sprejeti ter je tako organizator v razmerju do nagrajenca prost vseh obveznosti po tej nagradni igri in pridobi pravico z nagrado razpolagati v kakršenkoli drug namen. Nagrade niso prenosljive. V kolikor organizator nagradne igre v roku treh (3) delovnih dni od trenutka, ko dobitniku pošlje obvestilo o tem, da je bil izžreban, iz katerega koli razloga (npr.: dobitnik izjavi, da nagrade ne želi sprejeti, naslov ali elektronski naslov je nepopoln ali napačen ipd.) ne prejme vseh potrebnih podatkov ter izjave, da želi prejeti nagrado, se šteje, da dobitnik nagrade ne želi sprejeti ter je tako organizator v razmerju do izžrebanca prost vseh obveznosti po tej nagradni igri in pridobi pravico z nagrado razpolagati v kakršenkoli drug namen.

Varstvo osebnih podatkov: Organizator nagradne igre vse osebne podatke, ki jih ob izvedbi nagradne igre pridobi od udeležencev, varuje v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov. Organizator sme osebne podatke, pridobljene od udeležencev uporabljati izključno za namene, za katere so bili pridobljeni. Udeleženec nagradne igre soglaša, da mu organizator lahko pošilja obvestila v zvezi s ponudbo organizatorja. Udeleženec oziroma njegov skrbnik ali zakoniti zastopnik lahko kadarkoli prekliče svoje soglasje za uporabo osebnih podatkov, pridobljenih v nagradni igri za namene neposrednega trženja. Organizator nagradne igre si pridržuje pravico, da podelitev nagrad organizira kot javni dogodek. S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec dovoljuje, da se njegovo ime in naslov uporabijo v avdio, foto in video materialu organizatorja nagradne igre. Izžrebanec dovoljuje organizatorju nagradne igre objavo svojih osebnih podatkov v sredstvih javnega obveščanja in na svetovnem spletu z namenom obveščanja o rezultatih žrebanja oziroma prevzema nagrade.

Objava pravil nagradne igre: Udeleženci nagradne igre z oddajo svojih podatkov prek vnosne forme na tej strani soglašajo, da so s pravili seznanjeni in se zavezujejo, da bodo ravnali v skladu s pravili nagradne igre. V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti štejejo ta pravila za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki.